UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709343
Şehir : Uşak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
32
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya iltisaki bulunmaması gerekmektedir.
* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formunu” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) adet CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini ve özgeçmişleriyle yayın listelerini kapsayan (4) adet CD/DVD/USB ile ilgili birimlere şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar
1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
9. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
10. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının, https://personel.usak.edu.tr/menu/4303 web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
• Son Müracaat Tarihi: 20/11/2019 mesai bitimine kadardır.

KADRO NO KADROUNVAN DERECE BÖLÜM/ANABİLİM DALI ADET

İLAN AÇIKLAMASI

EĞİTİM FAKÜLTESİ
1189 Profesör 1 Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1

Doçentliğini Sınıf Eğitimi alanında almış olmak.

984 Doçent 1 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1

Türkçe Eğitimi alanında bilimsel çalışmaları olmak.

1039 Doçent 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak.

983 Doçent 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
1

Matematik Eğitimi alanında bilimsel çalışmaları olmak.

826 Doktor Öğretim Üyesi 1 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1188 Profesör 1 Matematik Bölümü/Matematiğin Temelleri ve
Matematiklojik Anabilim Dalı
1
923 Doçent 1 Tarih Bölümü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı 1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak.

924 Doçent 1 Tarih Bölümü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı 1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak.

30 Doçent 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1
387 Profesör 1 Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü/İngiliz Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı
1
479 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Psikoloji Bölümü/Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı 1

Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1192 Profesör 1 Seramik Bölümü/Seramik Anasanat Dalı 1
714 Doçent 1 Seramik Bölümü/Seramik Anasanat Dalı 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
909 Profesör 1 İşletme Bölümü/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 1
315 Doçent 1 İşletme Bölümü/Ticaret Hukuku 1

Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olmak.

893 Doktor Öğretim Üyesi 5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak.

968 Doktor Öğretim
Üyesi
5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
1
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
622 Profesör 1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/Şehircilik Anabilim Dalı 1
590 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Mimarlık Bölümü/Bina Bilgisi Anabilim Dalı 1
491 Doktor Öğretim Üyesi 1 Mimarlık Bölümü/Restorasyon Anabilim Dalı 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
661 Doçent 3 İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı 1
341 Doçent 3 İnşaat Mühendisliği Bölümü/Geoteknik Anabilim Dalı 1
TIP FAKÜLTESİ
372 Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel çalışmaları olmak.

1079 Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri /
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
1
602 Doktor Öğretim Üyesi 3 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1
731 Doktor Öğretim
Üyesi
4 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
1
758 Doktor Öğretim Üyesi 4 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1
992 Doktor Öğretim Üyesi 4 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
1
760 Doktor Öğretim Üyesi 5 Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak ve fukozun karaciğer üzerine etkileri konusunda çalışmaları
bulunmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
652 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Yabancı Diller Bölümü/Yabancı Diller Anabilim Dalı 1

Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
1198 Doktor Öğretim Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı 1
1199 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Temel İslam Bilimleri Bölümü/
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR