UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor

UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK685645
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.09.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihi izleyen 15’inci gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Açıklamaları

Adalet Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi 1

ALES herhangi bir alandan en az 70 puan almış olmak. Hukuk fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk/Ticaret hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Mesleki araştırma ve iletişim teknikleri alanında eğitim sertifikalarına
sahip olmak.

Adalet Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi 1

ALES herhangi bir alandan en az 70 puan almış olmak. Hukuk fakültesi mezunu olmak. Kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Anayasa hukuku alanında doktora tez
aşamasında olmak.

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi 3

ALES herhangi bir alandan en az 70 puan, YDS en az 80 puan almış olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi lisans programlarının birinden mezun olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış ve lisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl Yükseköğretim veya Örgün Eğitim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak (SGK Hizmet Dökümü ile Kurumlarından alacakları yazı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.). İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi mezunu olanların pedagojik formasyon
belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi 1

ALES EA alandan en az 70 puan, YDS en az 50 puan almış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi ve Belge Yönetimi programlarının birinden lisans mezunu olmak. Ankara’daki Üniversitelerde Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine
devam ediyor olmak.

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanılabilecektir.

** YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM “ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri/Saati

Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme”
tarihi

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih İlanın Resmi Gazete’de yayım tarihi izleyen 15’inci gün mesai
bitimi.
03.10.2019 10.10.2019 İlgili Birim Saat 10:00 18.10.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR