TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alıyor

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK706467
Şehir : Edirne
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
57
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.10.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Not: Doçentler için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

BİRİM/ ANABİLİM-ANASANAT DALI/PROGRAM Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi AÇIKLAMA
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMAKOGNOZİ 1 Farmakognozi alanında doktora yapmış ve fitokimya, izolasyon, yapı tayini ve sitotoksik aktivite üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FARMASÖTİK KİMYA 1 Alanında doktora yapmış ve diterpenlerin total sentezi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PREHİSTORYA 1 Arkeoloji alanında doçent unvanı almış ve neolitik dönem konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK VE İSLAM SANATLARI 1 Çini ve Seramik Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK VE İSLAM SANATLARI 1 Osmanlı kenti ve Osmanlı savunma yapıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçent unvanı almış ve Türkiye'de siyasi fikir akımları ve Türk tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1 Sovyet dönemi Rus edebiyatı ve kültürü hakkında çalışmalar yapmış olmak.
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 Kablosuz algılayıcı ağları ve akıllı şebekeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİS. VE ÖĞRETİM TEK.EĞİTİMİ 1 Eğitim Teknolojileri alanında doçent unvanı almış ve elektronik performans destek sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent unvanı almış ve Hiyerarşik Lineer Modelleme, Ölçekleme ve Genellenebilirlik Kuramı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Kimya alanında doçent unvanı almış ve Biyokimya ile Fen Eğitiminde çalışmalar yapmış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış ve Bitki Embriyolojisi ile Hücre Biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 İngilizce alanında doçent unvanı almış ve İletişim İçgüdüsü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜZİK EĞİTİMİ 1 Müzik eğitimi alanında doktora yapmış ve müzik dinleme etkinlikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 Plastik sanatlar alanında doçent unvanı almış ve Sanat Eğitimi ve Müze konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
ANALİTİK KİMYA 1 Kimya alanında doçent unvanı almış ve İyon-Assosiasyon Ekstraksiyon Sistemleri ile metallerin ekstraksiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ANALİZ VE FONK.TEO. 1 Matematik alanında doçent unvanı almış ve Sabit Nokta Teorisi ve Distributions Teorisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
HİDROBİYOLOJİ 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış ve Tatlı-su Algleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
YÜK.ENERJİ VE PLZ.FİZİĞİ 1 Parçacıkların özsönümleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM 1 Erken Cumhuriyet Dönemi Plastik Sanatlar Eğitimi ve Resim Malzemeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİM 1 Akıllı sistemlerle sanat eseri analizi ve özgünlük tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak
TEMEL EĞİTİM 1 Plastik sanatlar alanında doçent unvanı almış olup imge ve temsiliyeti üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT POLİTİKASI 1 Avrupa Birliği alanında doçent unvanı almış ve yenilenebilir enerji ve hidrojen ekonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SİYASİ TARİH 1 Siyasi Tarih alanında doçent unvanı almış ve Balkan Ülkeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak ve hizmet pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HADİS 1 Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış olup, hadis ve siyaset alanında çalışmalar yapmış olmak.
TASAVVUF 1 Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış ve Batıda sufi hareketler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK 1 İç mimarlık alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.
YAPI BİLGİSİ 1 Mimarlık alanında doçent unvanı almış olup, enerji etkin yapılar ve fiziksel çevre denetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
YAPI BİLGİSİ 1 Mimarlık alanında doçent unvanı almış ve fiziksel çevre denetimi ile binalarda enerji verimliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 Bilgi güvenliği ve kriptoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup, Tıbbi Bilişim ve Sanal Gerçeklik alanında çalışmalar yapmış olmak.
ENERJİ 1 Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve Güneş Bacaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 1 Kimya Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve Polimerik malzemelerin bilgisayarlı modellemesi ve simülasyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT 1 Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve Plastik deformasyon, sürtünme kaynağı ve malzemelere yüzey kaplama konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ERGOTERAPİ 1 Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dalında doktora yapmış veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarının birinde Tıpta uzmanlık eğitimi yapmış veya Romatoloji bilim dalında yandal uzmanlık eğitimi yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
AİLE HEKİMLİĞİ 2 Aile Hekimi uzmanı olmak.
BİYOFİZİK 1 Biyofizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.
BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM 1 Biyoistatistik alanında doçent unvanı almış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Çocuk Gastroentereloji Yandal Uzmanı olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Çocuk Yoğun Bakım Yandal Uzmanı olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 Göğüs Hastalıkları veya Dahiliye Uzmanı olup, Yoğun Bakım yandal uzmanlık eğitimi yapmış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1 Alanında doçent unvanı almış ve Keratoplasti konusunda deneyimli olmak.
HALK SAĞLIĞI 1 İş Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 1 Sispilatin nefrotoksisitesi üzerinde ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar yapmış olmak.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 1 Alanında doçent unvanı almış ve Dişi üreme sistemi histolojisi ve östrojen reseptörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 Alanında doçent unvanı almış ve Ürojinokoloji konusunda deneyimli olmak ve üremeye yardımcı teknikler konusunda eğitim almış olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Alanında doçent unvanı almış ve açık kalp cerrahisinde homolog ve otolog kan kullanımının erken dönem sonuçları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
NÜKLEER TIP 1 Alanında doçent unvanı almış olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Alanında doçent unvanı almış ve bipolar bozuklukta telomer uzunluğu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ PATOLOJİ 1 Alanında doçent unvanı almış ve yeni nesil dizileme analizi yapılan moleküler patoloji laboratuvarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1 Fizik Tedavi uzmanı olup kardiyoloji uzmanlığı yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi süresince 3. Basamak Sağlık Kuruluşları Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ünitesinde çalışmış olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK 1 Kartlı ödeme araçları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 1 Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış ve turizm işletmelerinde örgütsel davranış ve girişimcilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR