TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK799464
Şehir : Tokat
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
30
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Doktor Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.05.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
1. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı.
3. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4. 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
5. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
6. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen veya posta ile yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.
BAŞVURU TARİHLERİ: 22 Mayıs - 12 Haziran 2020

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi İlan Özel Şartı
2020401 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 Metal zenginleştirme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak
2020402 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Profesör 1 CERN CMS ve ATLAS deneylerinde çalışmış olmak
2020403 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Profesör 1 İşaret ve görüntü işleme konularında çalışması olmak
2020404 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Postoperatif bulantı ve kusmayla ilgili çalışması olmak
2020405 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji uzmanı olmak ve böbrek yetmezliği
hastalarında; hipertansiyon, hipervolemi ve koroner akım rezervi konularında çalışma yapmış olmak.
2020406 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Multiple skleroz ve nörolojik hastalıklarda hayvan modelleri üzerine çalışmaları olmak
2020407 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Nöroradyoloji sertifikasına sahip olmak
2020408 Ziraat Fakültesi Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme Profesör 1 Zootekni ve Hayvan Besleme bilim alanında doçentliğini almış olmak
2020409 Ziraat Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme Profesör 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında çalışmış olmak
2020410 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, madde tepki kuramı ve test geçerliği üzerine çalışmaları bulunmak
2020411 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Genetik Doçent 1 Epigenetik ve kanser-immuno terapi konularında çalışmaları olmak
2020412 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 Kur’an ve sahabe üzerine çalışması olmak
2020413 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrokardiyografide fragmente QRS varlığı ile koroner arter hastalığı ve hipertansiyon konularında
çalışmaları olmak
2020414 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doçent 1 Endüstri bitkileri ve keyif bitkileri alanında çalışması olmak
2020415 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 Lazerle yapılmış ampütasyon üzerine çalışması olmak
2020416 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Kor materyallerinin fiber postlara bağlanması üzerine çalışması olmak
2020417 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doktor Öğretim Üyesi 1 Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama testleri üzerine çalışması olmak
2020418 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Zihinsel yetersizliği olan bireylerle sosyal problem çözme konusunda çalışması olmak
2020419 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak. Sözcük öbekleri ve akademik yazma konularında çalışması olmak
2020420 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doktor Öğretim Üyesi 1 Web of Science/Thomsen Reuters, Scopus gibi indeksli dergilerde en az bir makalesi olmak
2020421 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Türk Halk Kültürü- İnançları üzerine Tokat bağlamlı çalışmaları
bulunmak
2020422 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik ve elektronik mühendisliğinde doktora yapmış olmak ve kesir dereceli kontrol sistemleri üzerine çalışması olmak
2020423 Niksar Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Helal turizm alanında çalışması olmak
2020424 Niksar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Robotik Destekli
Programlama Eğitimi ile ilgili çalışması olmak
2020425 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı
olmak ve D vitamini eksikliğinde parathormon düzeyi üzerine çalışması olmak.
2020426 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doktor Öğretim Üyesi 1 Anatomi alanında tıpta uzmanlığını yapmış olmak ve üst servikal vertebraların cerrahi anatomisi ile ilgili çalışmaları olmak.
2020427 Tokat Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Stratejik yönetim ve girişimcilik alanında çalışmaları olmak
2020428 Turhal Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Mavi ışık yayan diyotların bazı bakteri ve mantar
türleri üzerine antimikrobiyal etkisi üzerine çalışması olmak
2020429 Zile Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Fenolik bileşikler ve antioksidanlar üzerine çalışması olmak
2020430 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı Doktor Öğretim Üyesi 1 Fide yetiştirme konusunda doktora yapmış olmak

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
3. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
4. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
6. Yabancı dil belgesi
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 6 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
2. Başlıca araştırma eseri
3. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
4. Bilimsel çalışma ve yayınlar
5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Yabancı dil belgesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Yabancı dil belgesi (var ise)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan) Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı veya barkodlu e-devlet çıktısı)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar,
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR