NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

(Düzeltildi) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK710007
Şehir : Tekirdağ
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5- Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-devlet çıktısı),
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7- Lisans Transkripti,
8- ALES Belgesi,
9- 2 Adet fotoğraf,
10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
11- Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları için)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir),
13- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 06.11.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 20.11.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 26.11.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 03.12.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.12.2019

ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Başvurular şahsen yada posta yoluyla alınacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
6- İlanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
7- Sonuçlar http://www.nku.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.
8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Unvan Birim Bölüm Anabilim Dalı/
Anasanat Dalı/ Program
Kadro Derecesi Kadro Sayısı ALES
Puan Türü
Açıklamalar
Öğretim Görevlisi (Ders verecek) Çorlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi 5 1 Sayısal

Fizik öğretmenliği veya elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Fizik veya Elektrik-Elektronik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders verecek) Saray Meslek Yüksekokulu Tasarım Grafik Tasarımı 5 1 Sayısal

Resim-İş öğretmenliği veya grafik tasarım
lisans mezunu olmak. Grafik Tasarım Anasanat alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi (Ders verecek) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojileri 5 1 Sayısal

Kimya bölümü veya Tekstil Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Tekstil Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Rektörlük 5 1 Sayısal

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim
Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Makina
Sistemleri
5 1 Sayısal

Makina Mühendisliği lisans mezunu olmak. Tarımsal Makina Sistemleri alanında Yüksek
Lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji 5 1 Sayısal

Tarımsal Biyoteknoloji veya Biyomühendislik Bölümü Lisans mezunu olmak. Tarımsal Biyoteknoloji anabilim dalında Yüksek Lisans
yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili 5 1 Sözel

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Eski Türk Dili alanında doktora yapıyor
olmak.

Araştırma Görevlisi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bina Bilgisi 5 1 Sayısal

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve mimarlıkta Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR