TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TED Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK751797
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Araştırma Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TED Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA
Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:
1. 657 Sayılı Kanun’un 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not
Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine
Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES
Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam
Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (EDevlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru
Esnasında E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
13.”Araştırma Görevlisi” kadroları yazılı sınavları, İngilizce yapılacaktır.

Fakültesi Bölümü Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES
Puan Şartı
YDS
Puan Şartı
Özel Şartlar Sınav Takvimi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 70 Adayların;
-Eğitimde Ölçme Değerlendirme alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor
olmaları, gerekmektedir.
İlan tarihi: 13/01/2020
Son Başvuru Tarihi: 28/01/2020
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 17/02/2020 Giriş Sınavı Tarihi: 24/02/2020
Nihai Değerlendirme Sonucu: 02/03/2020
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 60 Adayların;
-Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmaları,
- Ankara’da bir üniversitede Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam
ediyor olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi: 13/01/2020
Son Başvuru Tarihi: 29/01/2020
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 05/02/2020 Giriş Sınavı Tarihi: 10/02/2020
Nihai Değerlendirme Sonucu: 18/02/2020
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 60 Adayların;
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmaları,
- Ankara’da bir üniversitede Elektrik veya Elektronik Mühendisliği ile ilgili dersleri de içeren programlarda tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi: 13/01/2020
Son Başvuru Tarihi: 29/01/2020
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 05/02/2020 Giriş Sınavı Tarihi: 10/02/2020
Nihai Değerlendirme Sonucu: 18/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR