TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TED Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK751796
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TED Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
* Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince;
7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara
verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir
belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için
yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir .Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/
internet adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı Özel Koşullar Başvuru Tarih Aralıkları
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doçent 1 Adayların;
- Doktora derecelerini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanından almış olmaları,
- Kişilik kuramları, stresle başa çıkma, krize müdahale, çatışma çözümü alanlarında ders deneyimlerinin bulunması
gerekmektedir.
13/01/2020 – 07/02/2020
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 Adayların;
- Doktora derecelerini “Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Matematik Eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi” alanlarından birinden almış olmaları,
- Öğretmenlik uygulaması dersini vermeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir.
- Sınıf Öğretmenliği tecrübelerinin olması tercih
sebebidir. gerekmektedir.
13/01/2020 – 07/02/2020
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Adayların;
- Doktora derecelerini “Okul Öncesi Eğitimi” alanından almış olmaları gerekmektedir.
13/01/2020 – 07/02/2020
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Adayların;
- Doktora derecelerini “İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Eğitimi, İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” alanlarından birinden almış
olmaları gerekmektedir.
13/01/2020 – 07/02/2020
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Adayların;
-Lisans ve Doktora derecelerini “Matematik” alanından almış olmaları,
-Cebir alanında çalışmalar yapmış olmaları, gerekmektedir.
13/01/2020 – 27/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR