TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TED Üniversitesi 15 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK703249
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
15
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
06.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TED Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA
Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:

1. 657 Sayılı Kanun’un 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.

2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.

3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)

5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (EDevlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi

9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,

11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri

13.”Araştırma Görevlisi” kadroları yazılı sınavları, İngilizce yapılacaktır.

Fakültesi Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES
Puan Şartı
YDS
Puan Şartı
Özel Şartlar Sınav Takvimi
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 70 80 Adayların;
- Doktora derecelerini Sosyal Bilgiler Eğitimi veya Matematik Eğitimi alanından almış olmaları, gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 18.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 22.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu:
29.11.2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi 1 80 80 Adayların;
- İşletme, Endüstri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
- İşletme veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmaları,
gerekmektedir.
-Pazarlama alanında Doktora derecesine sahip adaylar tercih sebebidir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 08.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 13.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 20.11.2019

Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Birimi Öğretim Görevlisi 1 70 80 Adayların;
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmaları,
- Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans mezunu olmaları,
-İngilizce ders verme deneyimine sahip olmaları,
gerekmektedir.
-Müzik ve Sahne Sanatları alanında etkinlikleri olan adaylar tercih sebebidir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 12.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi:18.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 22.11.2019

Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 60 Adayların;
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede Elektrik veya Elektronik Mühendisliği ile ilgili dersleri de içeren tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir.

İlan tarihi: 11.11.2019
Son Başvuru Tarihi: 26.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 03.12.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 10.12.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 18.12.2019

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 2 70 60 Adayların;
-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya İnteraktif Bilişim Sistemleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 13.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 18.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 21.11.2019

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 60 Adayların;
-İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
- Ankara’da bir üniversitede Hidrolik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları
gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 22.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 29.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi:13.12.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 27.12.2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlisi 2 80 80 Adayların;
-İktisat/Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, Matematik, Mühendislik veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede İktisat/Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans veya Veri Analizi alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 13.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 18.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 25.11.2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 2 70 80 Adayların;
-Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir..

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi:13.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 18.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 25.11.2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi 1 80 80 Adayların;
-İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Ankara’da bir üniversitede İşletme, Finans, Muhasebe, Bankacılık, İktisat/Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans veya Veri Analizi alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir..

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 13.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 18.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 25.11.2019

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 70 80 Adayların;
-İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmaları,
- İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 18.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 22.11.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu: 29.11.2019

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 70 70 Adayların;
-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 11.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 25.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 20.01.2020 Nihai Değerlendirme Sonucu: 27.01.2020

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 70 70 Adayların;
-Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmaları,
-Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmaları,
gerekmektedir.

İlan tarihi: 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2019 Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 18.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 22.11.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu: 29.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR