TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TED Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK703247
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TED Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:
Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir .Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Duyurulur.

Fakültesi Bölümü Kadro Unvanı Kadro
Sayısı
Özel Koşullar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Profesör 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “İktisat” alanından almış olmaları gerekmektedir.
- Ekometri, Mikroekonometri, Emek Ekonomisi, Göç Ekonomisi, Ekometrik Etki Analizi, Sosyal Ağlar araştırma alanlarında akademik
yazına özgün katkı sağlamış olmaları tercih sebebidir.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Profesör/Doçent/ Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanından almış olmaları,
-Doçentlik derecelerini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanından almış olmaları,
- Daha önceden rehber öğretmen olarak okullarda çalışmış olmaları,
- Okullarda “PDR Uygulamaları” dersini yürütmeyi taahhüt etmeleri, gerekmektedir.
- “Rehberlikte Program Geliştirme” dersini vermiş olan adaylar tercih
sebebidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Doçent 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “İktisat” alanından almış olmaları gerekmektedir.
- Mikroekonomi, Sağlık Ekonomisi ve Toplumsal Cinsiyet Ekonomisi araştırma alanlarında akademik yazına özgün katkı sağlamış olmaları tercih sebebidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “Uluslararası İlişkiler” alanından almış olmaları,
-“Asya Çalışmaları” alanında uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
-Doktora derecelerini “Klinik Psikoloji” alanından almış olmaları,
-Yurt dışında bulunan bir üniversite vb. araştırma kurumlarında deneyim sahibi olmaları, proje deneyimi sahibi olmaları, araştırma yöntemleri ve ileri düzey istatistik dersleri vermek için gerekli tecrübeye, yazılım program ve istatistiksel analiz bilgisine (Ör; R, Maxqda nitel veri analizi, AMOS, Lisrel, Yapısal Eşitlik Modeli) sahip olmaları gerekmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Lisans ve Doktora derecelerini “Sosyoloji” alanından almış olmaları gerekmektedir.
- Doktora çalışmalarını; “Aile, Yaşlanma ve Göç Sosyolojisi”
alanlarında yapan, bu alanlarda araştırma projeleri ve yayınları olan adaylar tercih sebebidir.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “İnşaat Mühendisliği” alanından almış olmaları gerekmektedir.
- Doktora çalışmalarında “Geoteknik Mühendisliği” alanında uzmanlaşmaları, bu alanda araştırma yapmaları ve yayınları olmaları beklenmektedir.
-“Geoteknik Mühendisliği” uygulamalarında tecrübeleri olan adaylar tercih sebebidir.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Doktora derecelerini, “Okul Öncesi Öğretmenliği” alanından almış olmaları,
- “Öğretmenlik Uygulaması” dersini vermeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir.
-“Okul Öncesi Öğretmenliği” tecrübeleri olan adaylar tercih sebebidir.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “Sosyal Bilgiler Eğitimi” veya “Matematik Eğitimi” alanından almış olmaları,
- “Öğretmenlik Uygulaması” dersini vermeyi taahhüt etmeleri, gerekmektedir.
- “Sınıf Öğretmenliği” tecrübeleri olan adaylar tercih sebebidir.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1

Adayların;
- Doktora derecelerini “İngilizce Öğretmenliği”, “İngiliz Dili ve Eğitimi” veya “İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” alanından almış olmaları gerekmektedir.
-Sınıf içi deneyimi olan ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersini vermeyi taahhüt eden adaylar tercih sebebidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR