SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK826432
Şehir : Isparta
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
2
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:
1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu
doldurulacaktır.
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Özgeçmiş
4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge
5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6- Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8- Yabancı Dil Belgesi
9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)
11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2020
Son Başvuru Tarihi : 14.08.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.08.2020
Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2020
Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 28.08.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir

S. N BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD/ASD/PRG UNVANI DER. AD. ALES ALES PUAN
TÜRÜ
YAB. DİL ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU ADRESİ
1 Rektörlük _ _ Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 1 1 70 EA 50 Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlendirilmek üzere, İşletme lisans mezunu olmak. İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İş ve meslek danışmanı belgesine sahip olmak ve lisans sonrası alanında
deneyime sahip olmak.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Batı Yerleşkesi 32260 Çünür/ISPARTA
2 Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı
Müzik Solo Şarkı Şan Araştırma Görevlisi 4 1 70 EA/ SÖZ/ SAY 50 Opera, opera ve şan, sahne sanatları, opera şarkıcılığı ve rejisörlüğü anasanat sanat
dallarının birinde sanatta yeterlik yapıyor olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Ertokuşbey Derslikleri İçi Doğu Kampüsü, Çünür
ISPARTA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR