SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK818471
Şehir : Isparta
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
15
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.07.2020
Başvuru Süresi
:
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR


2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR:
İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

S.N Birimi Bölümü ABD/ASD/ PRG Unvanı Der. Ad. Niteliği
1 Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Tarihi Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Matematik felsefesi alanında çalışmış olmak.
2 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Numismatik alanında çalışmış olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Ortaçağ Türk-İslam tarihi alanında çalışmış olmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Doçent 1 1 Analitik kimya alanında çalışmış olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 Bakteriyal iletişim sistemi alanında çalışmış olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1 Atom ve molekül alanında çalışmış olmak.
7 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1 Hanefi hukuk düşüncesi alanında çalışmış olmak.
8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Temel Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Sağlık politikaları alanında çalışmış olmak.
9 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Profesör 1 1 Doğal taşlar teknolojisi alanında çalışmış olmak.
10 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Profesör 1 1 Sismik yansıma alanında çalışmış olmak.
11 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Profesör 1 1 Ters çözüm alanında çalışmış olmak.
12 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Profesör 1 1 Heyelan alanında çalışmış olmak.
13 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Profesör 1 1 Nanolif üretimi alanında çalışmış olmak.
14 Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Hidrolik Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Hidroloji alanında çalışmış olmak.
15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Spor Hekimliği Doçent 1 1 Spor hekimliği uzmanı olmak. Obezite alanında çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR