SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK710464
Şehir : Sivas
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Gör.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden


1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (11.06.2019 tarihli ve 2019/04/01 sayılı Senato Kararı, YÖK Genel Kurulu’nun 04.07.2019 tarihli Kararı) Esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus
cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD veya taşınabilir
belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus
cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği “Sivas Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;

4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

8 - Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

10 - Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS

NOT:
İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.
Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ’ne
SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ’na
SBTÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Ek Koşullarına Uygunluk Beyan Forumu’na http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT
DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN ŞARTLARI
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılım Profesör 1 1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak ve savunma sanayi ile ilgili
konularda çalışmalar yapmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılım Doçent 1 1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak ve savunma sanayi ile ilgili
konularda çalışmalar yapmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Profesör 1 1

Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak ve savunma sanayi ile
ilgili konularda çalışmalar yapmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Doçent 1 1

Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak ve savunma sanayi ile
ilgili konularda çalışmalar yapmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Havacılık ve Uçak Teknolojisi Profesör 1 1

İlgili alandan Doktora derecesine sahip olmak veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği doktora
derecesine sahip olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Havacılık ve Uçak Teknolojisi Doçent 1 1

İlgili alandan Doktora derecesine sahip olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Havacılık ve Uçak Teknolojisi Dr. Öğretim Üyesi 1 1

İlgili alandan Doktora derecesine sahip olmak ya da Malzeme Bilimi Mühendisliğinden doktora derecesine sahip olmak. Savunma Sanayi alanında en az 6 (altı) ay iş tecrübesine
sahip olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Uzay Teknolojileri Profesör 1 1

İlgili alandan Doktora derecesine sahip olmak veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği doktora derecesine sahip
olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Uzay Teknolojileri Doçent 1 1

İlgili alandan Doktora derecesine sahip olmak veya Malzeme alanında
doçent unvanına sahip olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Uzay Teknolojileri Dr. Öğretim Üyesi 1 1

İlgili alandan Doktora derecesine sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR