SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sinop Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK731965
Şehir : Sinop
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Doktor Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.11.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş,
eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
-30/10/2019 tarihli ve 30933 sayılı resmi gazetede ilan edilen Profesör ilanlarımızda sehven 11/02/2019 tarihinde yürürlükten kaldırılan “Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”ne atıfta bulunulduğundan Profesör kadrolarına yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.
2-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile
birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi
ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.
NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini
başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)
- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)
- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)
- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz
- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://pdb.sinop.edu.tr/tr/yonergeler/webadresinden veya http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/mevzuat/OgrUyeAtanmaOlcutleriYonergesi(22.10.2019).pdf olarak ulaşılabilir.
- Akademik Değerlendirme Formlarına http://pdb.sinop.edu.tr/tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM
DALI/PROGRAM
ALANI:
Profesör 1 1 Boyabat İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi/ Sağlık Yönetimi İktisat Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak. İşgücü Piyasaları Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Profesör 1 1 Sağlık Yüksekokulu Ebelik/Ebelik Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak. Kadın Üreme Sağlığı ve Üreme Endokrinolojisi Konularında
Çalışmaları Bulunmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/
Matematik Eğitimi
Ters Spektral Problemler Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
Doçent 1 1 Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı/
Türk Halk Edebiyatı
Türk Halk Ninnileri ve Kadın Üzerine Çalışmalar
Yapmış Olmak.
Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı/ Eski Türk Dili Eski Türkçe Fiilleri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
Doktor Öğretim
Üyesi
1 3 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim/
Zihin Engelliler Eğitimi
Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Doktor
Öğretim Üyesi
1 3 Sağlık Yüksekokulu Ebelik/Ebelik Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Doktor
Öğretim Üyesi
1 3 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları/Tezhip, Minyatür ve Ebru
Tezhip, Minyatür ve Ebru Alanlarından Birinde Doktora Yapmış Olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Nükleer Enerji Mühendisliği/Nükleer Enerji Mühendisliği Nükleer Enerji Mühendisliği veya Nükleer Mühendislik Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Yapay Sinir Ağlarının Nükleer Bilimlerde Uygulamaları İle İlgili
Çalışmalar Yapmış Olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR