SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sinop Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi alıyor

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK790439
Şehir : Sinop
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
23.03.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca
Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5 - Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
6 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi
atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ
İlan tarihi : 23.03.2020
Başvuru başlangıç tarihi : 23.03.2020
Son başvuru tarihi : 06.04.2020
Ön Değerlendirme tarihi : 08.04.2020
Giriş sınav tarihi : 10.04.2020
Sonuç açıklama tarihi : 11.04.2020
İnternet adresi : www.sinop.edu.tr

BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADI ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULU Güzelyurt Mah. Mustafa Bozkurt Cad. No:9 Türkeli/SİNOP 3.682.715.528
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Fakülte Cd. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / SİNOP 3.683.150.101
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU Yalı Mah. Cemil Yıldız Cad. Şehit Fatih Erer Sok. Ayancık/SİNOP 3.686.133.411

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN DETAY NO BİRİM BÖLÜM PROGRAM UNVAN DERECE ADET ALES YABANCI DİL ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
202001 Türkeli Meslek Y.O. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Mezunu Olmak. Afet Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış
Olmak.
202002 Türkeli Meslek Y.O. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Mezunu Olmak. Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora Yapmış Olmak
202003 Türkeli Meslek Y.O. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğr. Gör. (Ders
Verecek)
5 1 (SAY) 70 - Kimya Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Kimya Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.
202004 Boyabat Meslek Y.O. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya veya Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans
veya Doktora Yapmış Olmak.
202005 Boyabat Meslek Y.O. Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
Laboratuvar Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora Yapmış Olmak.
202006 Boyabat Meslek Y.O. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.
202007 Ayancık Meslek Y.O. Tasarım İç Mekan Tasarımı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Üniversitelerin, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümlerinden Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Sonrası İlgili Alanlarda En Az
3 yıl İş Deneyimine Sahip Olmak.
202008 Ayancık Meslek Y.O. Tasarım İç Mekan Tasarımı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Orman Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü Lisans Mezunu Olup Orman Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrasında İlgili Alanlarda En Az 3 yıl İş Deneyim Sahibi Olmak.
202009 Ayancık Meslek Y.O. Tasarım İç Mekan Tasarımı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 (SAY) 70 - Üniversitelerin, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümlerinden Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen özel şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
1- Başvuru Formu. (http://pdb.sinop.edu.tr/tr/belgeler/ web adresinden temin edilebilir – Dilekçeler - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarına
ait Başvuru Dilekçesi) (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)
6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora mezuniyet belgeleri
7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora transkript belgeleri
8-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi
9-Hizmet belgesi. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)
10-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)
3- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
10-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR