SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK727279
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
31
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
03.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle
İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve
biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında bulunan Güvenlik Soruşturması Formu bilgisayar ortamında ve 2 adet doldurulacak olup, e-Devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlik şubesinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında bulunan Güvenlik Soruşturması Formu bilgisayar ortamında ve 2 adet doldurulacak olup, e-Devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlik şubesinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi eklenecektir).

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında
başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği
kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında bulunan Güvenlik Soruşturması Formu bilgisayar ortamında ve 2 adet doldurulacak olup, e-Devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlik şubesinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi eklenecektir).

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (18/11/2019 - 03/12/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ
Birim Bölüm Anabilim / Anasanat Dalı / Program Unvanı Derece Adet Özel Şart
Beyşehir Alı Akkanat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 4 1

Doktorasını gıda mühendisliğinde yapmış olmak, geleneksel bitkisel ürün, takviye edici gıda, bitmiş ürün
analizleri konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Profesör 1 1

Klasik Arkeoloji Alanında Doçent Unvanı almış olup, Roma Seramikleri ile Müzelerdeki Pişmiş Toprak ve Cam Eserler
Üzerine Çalışmaları Olmak

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi Doçent 1 1
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Profesör 1 1

Arapça öğretimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve pedagojik formasyon dersleri vermiş olmak.

Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1
Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1

Nükleer çok katlı parçalanma, Fisyon ve Çok Parçacıklı Sistemlerin kuantum dengesizlik durumları ile ilgili
çalışmaları olmak

Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Sürekli ve kesildi dağılımlar konularında çalışmalar yapmış olmak

Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 1

Nano malzemeler ile yeni elektrot materyallerinin geliştirilmesi ve gıdalarda biojen amin sensörü olarak kullanılabilirliğinin araştırılması konularında çalışmaları
olmak.

Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1

Asimetrik Schiff Bazları, Kitosanın Schiff Baz Türevlerinin Sentezi ve Schiff Bazlarının Antikanserojen ve Floresans
özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 1

Açil gruplu polistirenin sentezi ve organik modifikasyon reaksiyonlarının incelenmesi

Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Kompleks operatörler dizisinin eş anlı yaklaşımları üzerine çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1

Geleneksel Türk resim sanatı minyatürün etkileri konusunda çalışmalara sahip olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Profesör 1 1
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Doçent 1 1
iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor Öğretim Üyesi 3 1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, farklılık iklimi algısının örgütsel

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi Doçent 1 1

Çocuk Gelişimi alanında doçentliğini almış olmak Montessori Yöntemi ve Bilişsel Tempo

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak Montessori Yönteminde Aile Eğitimi konusunda çalışmaları
olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Anne Çocuk İletişimi ve Duygusal Beceriler konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kas-İskelet Rehabilitasyonu Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Çağrı Merkezi Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak Yabancı
imtiyazları ve aile işletmeleri alanında çalışmalar yapmış olmak

Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Profesör 1 1

Kendinden uyartımlı asenkron jeneratörün gerilim regülasyonu hakkında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Gamma knife radyocerrahisi ve lomber endoskopik minimal invazif disk cerrahisi

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Ortopedik implant geliştirme üzerine araştırma, geliştirme çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Ortopedik erişkin rekonstrüktif cerrahi alanında biyokimyasal belirteçlerle ilgili çalışması

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1

En az 2 yıl yüksek öğrenim kurumunda çalışmış olmak.
Rektum adenokarsinomlarında kök hücre belirteçleri ile ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1

Duygu durum bozuklukları polikliniğini yönetmek üzere;
Bipolar bozuklukta lityum tedavi yanıtı üzerine genetik araştırma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Bipolar bozuklukta alkol ve madde kullanım bozukluğu ve mortalite nedenleri hakkında araştırmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Profesör 1 1

Primer hiperlipidemi hastalarında MİRNA ve eser elementler arasındaki ilişkilerle ilgili

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Turizm rehberliği lisans mezunu olmak Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Turizm alanında yapmış olmak

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller(İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 5 1
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Doçent 1 1

Ekolojik tasarım konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR