SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Selçuk Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK698904
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
24
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
25.10.2019 10:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (10/10/2019 - 25/10/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ
Birimi Bölümü Anabilim/Anasanat Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Doktorasını Turizmle ilgili alanda yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

İmmediat İmplantlarla ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 1

"Kompozit Materyallerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin
Karşılaştırılması" ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 1

"Restoratif Materyallerin Biyouyumluluğu" konusuyla ilgili
çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

"Okluzal Çürük Teşhisinde Farklı Çürük Teşhis Cihazlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi" konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1

İngiliz dili eğitimi alanında anlatı analizi, sesletim öğretimi ve sözlü iletişim stratejileri konularında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1

Kamu gelirleri ve Demokrasi, Devletin rolüne dair bireysel
tercihler konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1

Doçentliğini Üretim Yönetimi alanında almış olmak, tedarik zinciri yönetimi ve ürün yeniliği konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1

Sosyal sermaye ve yönetişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Doktor Öğretim Üyesi 2 1

“Uluslararası İlişkilerde demokrasi teşviki” konusunda çalışmalar yapmak.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Basın Yayın Tekniği Profesör 1 1

Yeni iletişim teknolojileri ve internet gazeteciliği konularında
çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklam Araştırmaları Profesör 1 1

Reklam izleyicisi ve transmedya konularında çalışmalar yapmış
olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Fıkıh Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Biyoloji lisans mezunu olup, biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Koruma biyolojisi konusunda akademik çalışmalar
yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Antenörlük Eğitimi Spor ve Sağlık Bilimleri Profesör 1 1

“Sporda Doping Amaçlı Steroid Kullanımı” ile ilgili deneysel çalışmalar yapmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Antenörlük Eğitimi Spor ve Sağlık Bilimleri Profesör 1 1

“Kadın İnkontinas Hastalarında Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Etkileri” ile ilgili çalışması olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Sporda Psikososyal Alanlar Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Elit kadın ve erkek haltercilerin beslenme alışkanlıkları ile kilo ayarlama ve performans ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1

“Üniversite Öğrencilerinin Mizah Değişimi” ile ilgili çalışması olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1

“Spor Yöneticilerinde Zaman Yönetimi” konusunda çalışması
olmak.

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve
Teknolojisi
Veterinerlik Besin
Hijyeni ve Teknolojisi
Doktor Öğretim
Üyesi
3 1

Kefir ve kımızın probiyotik özellikleri ile ilgili çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi Hastalıklar ve Klinik Bilimler Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

İneklerde hormon kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi Hastalıklar ve Klinik Bilimler Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Keçilerde embriyo transferi ile ilgili çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik Biyoistatistik Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Genelleştirilmiş tahmin denklemleri ve nedensellik analizleri ile ilgili çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR