SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK707908
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
22
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
18.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı
olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 17 gün (01/11/2019 - 18/11/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

Birim Bölüm Anabilim/Anasana t Dalı/Program Unvanı Derece Adet Özel Şart
Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Pr. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. İş Hukuku alanında çalışmaları olmak.
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Gıda Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Doktorasını Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Gıdaların saflaştırılması ve deasetilasyonu konularında çalışmaları olmak.
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Makine Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Taşıt titreşimlerinin kontrolü ve adaptif kontrol konularında çalışmaları olmak
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Organik Tarım İşletmeciliği Pr. Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Doktorasını genel biyoloji anabilim dalında yapmış olmak. Kültür mantarcılığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doçent 1 1 Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Echium türlerinin yara iyileştirici aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 “İran Çocuk Edebiyatı” konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1 Bilimsel İlerleme ve Bilimsel Devrim konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak. Kelime öğrenme stratejilerinin öğretimi, dil öğrenme stratejileri ve eylem araştırması konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında doktora yapmış olmak. Eğitim politikası belirleme, meta analiz, şiddet ve işbirlikli öğrenme konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doçentliğini almış olmak. Değerler eğitiminde sabır alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Aktüerya Aktüerya Profesör 1 1 Zaman serileri ve yaşam dağılımları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Biyokimya Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Moleküler Biyoloji alanında doktora, ilaç farmakofor modelleme ve DNA hasarları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Profesör 1 1 Hyperrealist silikon heykel alanında ve kraniofasiyal kopyalama, modelleme ve yeniden yüzlendirme alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası İşletmecilik Profesör 1 1 Bilgi teknolojilerinin performansa etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Profesör 1 1 Hemşirelik (Ebelik) alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kas-İskelet Rehabilitasyonu Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Sosyal Hizmet alanında doktora derecesine sahip olmak. "Sığınmacı çocukların eğitim durumu ve okul sosyal hizmeti" ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Doktorasını Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Makine Mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak. Kompozit Basınçlı Kapların Yorulma Özellikleri üzerine nanomalzemelerin etkisi ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Profesör 1 1 Ekogastronomi, sürdürülebilir restoranlar, toplum temelli ekoturizm, yöresel yemek kültürü, gastronomi turizmi ve yiyeceklerle ilgili rekreasyonel deneyimler konularında çalışma yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Profesör 1 1 Doçentliğini turizm alanından almış olmak, turizmde hizmet kalitesi, sürdürülebilir turizm konularında çalışma yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR