SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesi 14 Araştırma Görevlisi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK747242
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Araştırma Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır

Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2019 - Salı
Son Başvuru Tarihi 15.01.2020 - Çarşamba
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 22.01.2020 - Çarşamba
Giriş Sınavı Tarihi 29.01.2020 - Çarşamba
Sonuç Açıklama Tarihi 05.02.2020 - Çarşamba
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not
sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

ÖZEL ŞARTLAR
Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki AraştırmaGörevlisi Kadrosu” kapsamındadır.
1. Adaylarda tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
3. İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir.
4. İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak durumundadır.
5. Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
6. Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimlerini tamamlamayanların araştırma görevlisi kadroları ile ilişikleri kesilir.
7. Bu kadrolara atamalar;
- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,
- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Madde 15 hükmü,
- “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve
Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.
1. Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu
2. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
3. Lisans Transkripti (Mezun olunan üniversiteden onaylı)
4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
5. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)
6. Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)
7. Özgeçmiş
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. Bir adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta
olanlar ile ayrılmış olanlar için)
11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge
12. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge (Askerlik terhis, tecil ve muafiyet belgesi) (E-devlet üzerinden alınan belgeler
geçerlidir.)
13. İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge
14. Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://www.selcuk.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Onaylıistenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından"Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan
belgeler de geçerlidir.
4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO D E R E C E A D E T ÖZEL ŞART MÜRACAAT ADRESİ
191203 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığ alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191204 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya
başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora
eğitimi yaptırılacaktır.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191205 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya
başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191206 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191207 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Klinik Eczacılık Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191208 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Klinik Eczacılık Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191209 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Klinik Eczacılık Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191210 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya
başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191211 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191212 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya
başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora
eğitimi yaptırılacaktır.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA Tel : (332) 223 39 38
191213 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Araştırma Görevlisi 7 1 Ebelik lisans mezunu olup, Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu
/ KONYA
Tel : (332) 223 35 07
191214 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Odyoloji lisans mezunu olup, Odyoloji veya Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları ya da Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu
/ KONYA
Tel : (332) 223 35 07
191215 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Odyoloji lisans mezunu olup, Odyoloji veya Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları ya da Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu
/ KONYA
Tel : (332) 223 35 07
191216 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Odyoloji lisans mezunu olup, Odyoloji veya Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları ya da Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu
/ KONYA
Tel : (332) 223 35 07

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR