SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Samsun Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alacak

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789812
Şehir : Samsun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
74
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
03.04.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (Profesörler için 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe formu http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından Profesörler 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım dosya
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; Profesörler için Doçentlik belgesi (onaylı)
4. 2 adet fotoğraf
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
7. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi
8- E-devlet kapısından alınan sabıka kaydı.

Başvuru Süreci
1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya flash bellek) verebilirler.
2- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
3- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
4- İlanımıza www.samsun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.
5- Adayların http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.
6- Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Not: Profesör ve Doçent başvuruları Canik Yerleşkesindeki Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakültelere yapılacaktır.

İlan No Birimi Bölümü Anabilim/Sanat
Dalı
Kadro
Unvanı
Derece Açıklama
2020-1 Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği
Mekanik Profesör 1

Doktora ve Doçentlik derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

2020-2 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Profesör 1

Kamu yönetimi ve işletmeciliği, müşteri odaklılık ve yönetsel etik konularda çalışmalar yapmış olmak.

2020-3 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Sosyoloji Kurumlar
Sosyolojisi
Profesör 1

Kültür sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2020-4 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Ekonomi ve Finans Finans Doçent 1

Kredi, piyasa riski, finansal stresin ölçülmesi ve banka başarısızlığı konularında çalışmaları olmak.

2020-5 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5

Endüstri ve örgüt psikolojisi, örgütsel davranış,liderlik, çalışan bağlılığı, duygu yönetimi ve benzeri konularda çalışmalar yapmış olmak.

2020-6 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Tarih Eski Çağ Tarihi Dr. Öğr.
Üyesi
4

Yeni Asur dönemi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2020-7 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası
İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası
İşletmecilik ve Ticaret
Dr. Öğr. Üyesi 5

Kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk raporlaması ve entegre raporlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

2020-8 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Ekonomi ve Finans İktisat Politikası Dr. Öğr.
Üyesi
3

Para politikası ve politika belirsizliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

2020-9 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Mütercim- Tercümanlık Mütercim- Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 5

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında tamamlamış olmak.

2020-10 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Türk Dili ve
Edebiyatı
Eski Türk Dili Dr. Öğr.
Üyesi
3

Eski Uygur Türkçesi ve Eski Oğuz Türkçesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

2020-11 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktorasını Sosyoloji Anabilim Dalında yapmış olup ulus devlet ve küreselleşme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

2020-12 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1

Sosyoloji Lisans Mezunu olup kitle iletişim araçları, değerler ve gençlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

2020-13 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Dr. Öğr. Üyesi 5

Doktorasını Makina Mühendisliği alanında yapmış olup, yapay sinir ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2020-14 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Dr. Öğr. Üyesi 5

Doktorasını Makina Mühendisliği alanında yapmış olup, termal enerji depolama teknolojileri ve elektronik cihaz ve bataryaların soğutulması konularında çalışmaları olmak.

2020-15 Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Temel Bilimler (Fizik) Dr. Öğr. Üyesi 5

Doktorasını Fizik Alanında yapmış olup, kristallografi, metal bileşikleri sentezleme ve oksadiazosinler konularında çalışmalar yapmış olmak.

2020-16 Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Temel Bilimler (Matematik) Dr. Öğr. Üyesi 5

Doktorasını Matematik Alanında yapmış olup,uzay formlarında lineer weingarten yüzeyleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2020-17 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr. Öğr. Üyesi 3

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup Mühendislik yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak ve merkezi bir yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 80 veya eşdeğerliği Kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olmak.

2020-18 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 5

Lisansı ve Doktorası Endüstri Mühendisliği alanında olup veri madenciliğinde optimizasyon yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak ve merkezi bir yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 80 veya eşdeğerliği Kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olmak.

2020-19 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr. Öğr. Üyesi 5

Lisansı ve Doktorası Endüstri Mühendisliği alanında olup dinamik kalite kontrol yaklaşımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2020-20 Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Dr. Öğr. Üyesi 5

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olup, akıllı şebekelerde supraharmonik bileşenler konularında çalışmalar yapmış olmak

2020-21 Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda
Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi 5

Doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olup, tümleşik optik ve fotonik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR