SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alıyor

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK747229
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
42
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Doçent, Profesör, Dr. Öğr. Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği Başvuru Formu, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya taşınabilir belleği (USB)
ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile
ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doktora Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda
istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında
lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen
belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Başvuruları Sınav Takvimi
İlan Yayım Tarihi 31.12.2019 Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi 17.01.2020
Başvuru Başlangıç Tarihî 31.12.2019 Giriş Sınavı Tarihi 21.01.2020
Son Başvuru Tarihi 14.01.2020 Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi 24.01.2020
Sonuçların İlan Edileceği Web Adresi http://www.sbu.edu.tr/
Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen
adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerimizce oluşturulacak ""Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu"" tarafından ön incelemeye alınacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların
müracaatları kabul edilecektir.
- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğ'in ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.
- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Gülhane Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 3 Agız diş ve çene cerrahisinde dental kaygı, sedasyon ve postoperatif kognitif fonksiyonlar üzerine çalışmaları olmak.
2 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Dr. Öğr. Üyesi 3 Farklı doğal baş pozisyonu belirleme yöntemlerinin yüz yumuşak dokularına etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışması olmak.
3 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 3 Titanyum alumina ve zirkonya yüzeylerde kitosan kaplama ile ilgili çalışması olmak.
4 Gülhane Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 3 Obstrüktif uyku apnesi tedavisinde mandibular ilerletici apareylerin etkinliği konusunda çalışması olmak.
5 Gülhane Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 3 Restoratif diş tedavisi uzmanı olmak. Cam iyonomer simanların insan pulla hücrelerinde toksik etkileri konusunda çalışması
olmak.
6 Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Doçent 1 Çocuk gelişimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Dil
gelişimi, şiddet ve ülkesi dışında yaşayan çocuklarla ilgili çalışmaları olmak.
7 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Kronik hepatit C hastalığında genetik polimorfizm ve brusella epididimoorşiti konularında çalışmaları olmak.
8 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Transrektal prostat biyopsisi yapılan hastalarda enfeksiyona neden olan risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
9 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Travmatik amputelerde ultrasonografi ve romatizmal hastalıklarda balneoterapi çalışmaları olmak.
10 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Böbrek transplantasyonunda perfüzyon solüsyonlarının iskemi reperfüzyon hasarına olan etkileri konusunda çalışması olmak.
11 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs cerrahisi alanında robotik cerrahi konusunda deneyimi olmak ve torasik onkoloji ile ilgili çalışmaları olmak.
12 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Mediastinal germ hücreli tümörlerin kök hücre tedavileri ve akut eozinofilik pnömoni konularında çalışmaları olmak.
13 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Retina sinir lifi ve koroid kalınlığı tanısı ve oküler siderozis
konularında çalışmaları olmak, göz bankası tıbbi müdürü yeterlilik belgesine sahip olmak.
14 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Geriatri yan dal uzmanı olmak. Huzurevlerindeki yaşlı bakımında kalite geliştirme programlarının uygulanması konusunda çalışmaları olmak.
15 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Doçent 1 Ghrelin ve hipogonadizm konularında çalışmaları olmak.
16 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 İç hastalıkları uzmanı olup, gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Özofagus ve anorektal manometre tetkikleri konusunda eğitim almış ve laringoözofageal reflü ile ilgili çalışmaları
olmak.
17 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Romatoloji) Profesör 1 Behçet hastalarında optik koherans tomografisi ile anjiografi çalışması olmak.
18 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Romatoloji) Doçent 1 Romatoloji uzmanı olmak ve ankilozan spondilit patogenezi ile ilgili çalışması olmak.
19 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 IVF sertifikası ve sklerozan stromal over tümörü ile ilgili çalışması olmak.
20 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Derin venöz sistem hastalıkları ve venöz stentleme konusunda çalışmaları olmak.
21 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Robotik kalp cerrahisi konusunda sertifikası olmak. Bu konuda ve topikal hipotermi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
22 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kan basıncı değişkenliği ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi ilişkisi konusunda çalışması olmak. Transkatater aortik kapak replasmanı konusunda deneyimli
olmak.
23 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Yapısal kalp hastalıklarının girişimsel tedavileri konusunda tecrübesi olmak. Kan basıncı değişkenliği, pulmoner arter
sertliği konularında çalışmaları olmak.
24 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Spinal kord hastalarında otonomik disfonksiyonun kardiak bulguları ve rotasyonel koroner anjiyografi ile ilgili çalışmaları
olmak.
25 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Atriyal fibrilasyon ablasyonu ve non-iskemik kardiyomiyopati
hastalarında ventriküler taşikardi ablasyonu konularında çalışmaları olmak.
26 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 TAVI ve diğer yapısal kalp hastalıklarının girişimsel
tedavilerinde tecrübeli olmak. Koroner mikrovasküler hastalıkta koroner akım ile ilgili çalışması olmak.
27 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Profesör 1 İleri endoskopik sinüs ve kafa tabanı cerrahisi ile ilgili inovatif yaklaşımlar ortaya koyan çalışmaları olmak.
28 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Multiple skleroz hastalarının dil görünümleri ve parkinsonda aleksitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
29 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Dr. Öğr. Üyesi 3 Differansiye tiroid kanserlerinde I-131 tüm vücut ve Tc-99m
Sestamibi Sintigrafilerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
30 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Tramvatoloji Doçent 1 Unikondiler diz artroplastisi ve kalça vasküler nekrozu cerrahisinde vaskülerize olmayan kemik greftleme tekniği ile
ilgili çalışmaları olmak.
31 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Dermatofibrosarkoma protuberans tedavisinde radyoterapinin
rolü ve mesane kanserinde trimodalite tedavi yaklaşımıyla ilgili çalışmaları olmak.
32 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Total cilt ışınlaması ve akciğer kanserinin adrenal
metastazlarında stereotaktik beden radyoterapisi ile ilgili çalışmaları olmak.
33 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıp fakültesi mezunu olup, tıbbi genetik uzmanı olmak. Odontoklastik farklılaşma ve miyeloproliferatif neoplaziler
konusunda çalışmaları olmak.
34 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Robotik cerrahi sertifikasına sahip olmak ve nöro-ürolojı̇ ile kadın ürolojisi konusunda çalışması olmak.
35 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 İnsan oosit morfolojilerinin polarize ışık mikroskobuyla incelenmesi ve embriyo gelişimi konusunda çalışması olmak.
36 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Öğr. Gör. 5 Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olup, beslenme ve diyetetik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanda yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl akademik deneyime
sahip olmak.
37 Hamidiye
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Ergoterapi Doçent 1 Yüksek lisans ve doktorasını iş ve uğraşı tedavisi programında yapmış olmak.
38 Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Soğuk oksijen ile terapötik hipotermi ve gece görüş gözlüğü ile havayolu sağlanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
39 Hamidiye Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Oftalmolojide ozon terapisi ve havacılık tıbbı konusunda çalışmaları olmak.
40 Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Geriatri yandal uzmanı olmak ve osteoporoz tedavilerinin bellek fonksiyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
41 Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 İç hastalıkları uzmanı olup, gastroenteroloji yan dal uzmanı
olmak. Gastrointestinal tüberküloz ve ailesel akdeniz ateşi hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
42 Hamidiye Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Larenks, orofarenks ve tükürük bezi malign tümörleri ile ilgili çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR