PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Pamukkale Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK696273
Şehir : Denizli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.10.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların;

1. Başvuru Formu *

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* (Kamu Kurumuna ilk kez ve yeniden atanacaklar için)

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Akademik Değerlendirme Belgesi **

5. Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

6. Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

7. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve
belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

Kadro Un. Bölüm Anabilim Dalı Adet Derece Açıklama
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Profesör Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi 1 1

Okuma dinleme ve yazma kaygısı
konularında çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Profesör Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Çuvaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı
1 1

Çağatay Türkçesi ve Ali Şir Nevai üzerinde çalışmaları olmak

Profesör Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi 1 1

Asal halkalarda, yakın halkalarda ve latislerde türevler, F nominal matrisleri ve Pascal matrisleri, Toeplitz matrislerinin determinantları ve permanentleri ile ilgili
çalışmaları olmak

Profesör Sosyoloji Sosyometri 1 1

Devlet sosyolojisi ve siyasal şiddet sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Profesör İktisat İktisat Politikası 1 1

Avrupa Birliği ülkeleri için yakınsama hipotezinin analizi ve Türkiye’de ekonomik büyümenin belirleyicileri alanında
çalışmaları olmak

Profesör İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 1

Tüketici Bilinç Düzeyi ve Tüketici
Cevaplama Eğilimi konularında çalışmaları olmak

Profesör İşletme Muhasebe ve Finansman 1 1

Araştırma geliştirme faaliyetleri ve karlılık,
temettü politikaları ve firma değeri konusunda çalışmaları olmak

Profesör Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri 1 1

E-devlet, E-katılım, katılım, sosyal medya, bilişim ve iletişim teknolojileri ve kamu
değeri ile ilgili çalışmaları olmak

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Profesör Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı 1 1

Peyzaj mimarlığında mekansal termal konfor konusunda çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Profesör Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji 1 1

Paleosismoloji alanında çalışmaları olmak

Profesör İnşaat Mühendisliği Ulaştırma 1 1

Kentsel toplu taşıma sistemleri üzerine çalışmaları olmak

Profesör Makine Mühendisliği Termodinamik 1 1

Termoelektrik ve buharlaşmalı soğutucular konusunda çalışmaları olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Profesör Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
1 1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Yeni doğan yoğun bakım hemşireliği konularında çalışmaları olmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Profesör Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 1

Futbolda küçük alan oyunları ile ilgili çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 3

Spor Yapan Erkekler ve Sedanter Erkeklerde bazı inflamasyon parametrelerinin karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ
Doçent Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları 1 1

Korneal cross tedavisinin sonuçlarını etkileyen faktörler ve keratokonus tanısal formül konularında çalışmaları olmak

Doçent Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 1 1

Stant restenozu ile ilgili ve D Vitamini ile safen greftleri arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak

Doçent Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 1 1

Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak. Mitokondriyal genom ile ilgili çalışması olmak

Dr. Öğr. Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Yoğun Bakım Bilim Dalı) 1 1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Karaciğer nakil vericilerinde postoperatif ağrı, indosiyanın yaşlı klirensi ve intraoperatif farklı pozitif ekspiryum sonu basıncı konularında uluslararası çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Algoloji Bilim Dalı) 1 1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Caudal Epidural Neuroplasty, İntradiscal Electrothermal Therapy konularında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar 1 4

Akne ve rosacea’de lazer ile ilgili çalışma ve derlemeleri bulunmak. İsotretinoin’in kontakt dermatit riski üzerine olan etkileri ile ilgili çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 1 1

Karaciğer nakli eğitimi almış olmak. Mr kolanjiografi konusunda çalışması olmak

Dr. Öğr. Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 1 1

Bazı perinöral bölge tümörlerinde, perinöral invazyonun yaşam süresi ile ilişkisi konularında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Ramotoloji Bilim Dalı) 1 2

İç Hastalıkları ramotoloji alanında yan dal uzmanı olmak. Ankilozan Spondilit üzerine ve Malignitelerde kan sitokin seviyeleri konusunda çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi 1 5

Akciğer kanseri beyin metastazlı olguların tedavi motilite ve prognostik indekslere göre sağkalım analizi konusunda çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik 1 1

Tıbbi Genetik alanında uzmanlığını almış olmak. Bazı psikiyatrik hastalarda frajil bölge analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Dr.Öğr.Üyesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik 1 4

Biyoistatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Çok kategorili hastalık sınıflandırılması konusunda çalışmaları olmak

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Profesör Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nörolojik Rehabilitasyon 1 1

Nöroşirurjik Rehabilitasyon alanında ve Parkinson hastalığı cerrahisi ve rehabilitasyonu konusunda çalışmaları olmak

Profesör Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon 1 1

Spor Fizyoterapisliği programında doktora yapmış olmak. Egsersiz ve hemareolojik parametreler konusunda çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR