PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Pamukkale Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alıyor

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK799476
Şehir : Denizli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
21
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.05.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların;
1. Başvuru Formu *
2. Akademik Değerlendirme Belgesi **
3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4. Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
5. Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
İlgililere duyurulur.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Un. Ad. Der. İlan Şartı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme Sayısal Yöntemler Profesör 1 1 Kümeleme analizi ve bulanık çok kriterli karar yöntemleri kullanılarak refah seviyesi analizi, enerji kaynaklarının seçimi belediyelerin
çevresel hizmetleri ve personel seçimi konularında çalışmaları olmak
Mühendislik
Fakültesi
Tekstil
Mühendisliği
Tekstil Bilimleri Profesör 1 1 Yüksek frekans kurutma teknolojileri ve tekstil terbiyesi alanında
çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Profesör 1 1 İplik bobinlemesi ve kumaşlarda nem yönetimi üzerine çalışmaları olmak
Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi
Müzik Müzik Performansları Profesör 1 1 Piyano konçertosu kadansları üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Panüratral darlıklarla ilgili ve Noktüri ve nokturnal poliüri ile ilgili çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri
Eğitim Programları
ve Öğretim
Doçent 1 1 Eğitim programları ve öğretimi alanında doçentliğini almış olmak,
örtük program, kültürler arası duyarlılık konusunda çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Eğitim programları ve öğretimi alanında doçentliğini almış olmak,
ders planı hazırlama yeterliği ve program okur yazarlığı konusunda çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik Doçent 1 1 Yoğunluk fonksiyonel teorisi yardımıyla Perovskit oksitler, Heusler alaşımları ve MAX fazların yapısal, elektronik, manyetik, mekanik ve
dinamik özellikleri konularında çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineroloji- Petrografi Doçent 1 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, magmatik kayaçlar, seramik hammaddeler ve antik seramikler
(jeoarkeoloji) ile ilgili çalışmaları olmak
Spor Bilimleri
Fakültesi
Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1 Sporda iletişim becerileri ve sporla ilgili oyunlar üzerine çalışmaları
olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Pulsed-field gel elekroforez (PFGE) ve HCV Genotype konusunda çalışmaları olmak
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Turizm işletmelerinde konuk memnuniyeti, sosyal medya ve
destinasyon yönetimi konularında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Orman patolojisi alanında doktora yapmış olmak, doktorada kök çürüklüğüne neden olan fungal etmen Heterobasidion annosum’un
biyolojisi, ekolojisi ve populasyon yapısı üzerine çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Paleolimnoloji konusunda doktora yapmış olmak, Su kalitesi
belirlenmesi, biyotik indeks kullanımı ve Chironomid canlılar üzerinde çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Temel ve endüstriyel mikrobiyoloji bilim dalında doktora yapmış olmak, periodontal ve aktif çamur sistemlerine özgü spesifik mikroorganizmaların Real time PCR ile kantitatif belirlenmesi ve çevresel sistemlerde mikroorganizmaların moleküler izlenmesi üzerine
çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Örümcek familyalarında duyu organ morfolojisi, Galeodes araneoides türünde raket organ morfolojisi ve Titanyum dioksitin mukoza epiteli hücrelerine etkileri üzerine çalışmaları olmak. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Geçirimli elektron mikroskobu (TEM)
teknikleri ile çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Postkolonyal Dönem Edebiyatı,Sömürgecilik Dönemi Edebiyatı,Çağdaş İngiliz Romanında Kimlik Çalışmaları, V.S
Naipaul,İngiliz Emperyalizmi ile ilgili çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Nanolif takviye edilmiş geri dönüşüm dokusuz yüzey kumaşların ses
yutum özellikleri ve 3 boyutlu yazıcıların tekstil uygulamaları alanında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Hematoloji)
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Demir eksikliği anemisi ve çinko eksikliği arasındaki ilişki ile ilgili
çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Gastrik intestinal metaplazi, atrofik gastrit, serum neopterin düzeyleri
ve arteriyel sertlik ile ilişkili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Mikrovaskuler dekompresyon, spinal kord, periferik sinir stimulasyonu cerrahi anatomik kadavra kurs sertifikasının olması ve
Trigeminal nevralji konusunda çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR