OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OSTİM Teknik Üniversitesi 14 Akademik Personel alıyor

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK773000
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.02.2020
Son başvuru Tarihi
:
02.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Başvuru Tarihi : 17/02/2020
Son Başvuru Tarihi : 02/03/2020

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

PROFESÖR ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir
7 - Doçentlik belgesi
8 - Adli Sicil Belgesi
9 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
10 - İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim veren bölümler için)
11 - Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD., Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2 - Öğretim görevlileri için en az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az Tezli Yüksek Lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek
3 - Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4 - Özgeçmiş
5 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
6 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
7 - Adli Sicil Belgesi
8 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.
10 - Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
11 - Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi başvuruları için; İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi
12 - Araştırma görevlileri için; İngilizce dilinden YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim veren bölümler için en az 80; Türkçe bölümler için en az 50 puan)
13 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
• Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 04/03/2020
Sınav Tarihi : 09/03/2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 16/03/2020

BİRİMİ BÖLÜM UNVANI ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr. Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; İnsansız Araçlar ve Otonom Robotlar alanında uzmanlığa ve sektör tecrübesine sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr. Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; Kaynak ve Konstrüksiyon alanında veya Makine Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi (Prof. Dr. Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Arş. Gör. 1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Prof. Dr. 1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden almış olmak; tercihen son 5(beş) yıl Haberleşme Teknolojileri alanında AR-GE ve uygulama çalışmaları yapmış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders verecek) 2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümler veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Dijital Medya ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi 1

Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak; lisansüstü derecelerini işletme yönetimi veya pazarlama alanlarından almış olmak; pazarlama ve rekabet stratejileri alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve ders vermiş olmak; alanında iş tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu Makine Prof. Dr. 1

Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Makine Öğr. Gör. (Ders verecek) 1

Üniversitelerin Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinin, Makine, İmalat veya Makine Eğitimi bölümlerinden birinden mezun olmak; bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; CNC ve CAD/CAM alanında çalışma yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Elektronik Programı Öğr. Gör. (Ders verecek) 1

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden veya Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ilgili bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak; bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak.

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. (Ders verecek) 3

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviri Bilim (İngilizce) alanlarından birinden lisans mezunu olmak; ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak; ALES’ ten alanında en az 70 puan almış olmak; ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR