OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK812652
Şehir : Osmaniye
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
- Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi olan 01.07.2020 itibariyle 15 gündür. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.
- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

* PROFESÖR;
Kadrosuna başvuracak adaylar, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Adli Sicil Kaydı Belgesi, Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet Fiziksel + 5 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ;
Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri Adli Sicil Kaydı Belgesi, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet CD halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

İlan No.

Kadro Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kad. Der.

Adet

Açıklamalar

20200701 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 1 Sosyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. “Suç, Eğitim, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Sığınmacı Öğrenciler” ile ilgili konularda çalışmalar
yapmış olmak.
20200702 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. “Yapay Sinir Ağları, Makine Öğrenmesi ve Gömülü Sistemler” konularında
çalışmalar yapmış olmak.
20200703 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hemşirelik anabilim dalı İç Hastalıkları Hemşireliği programında doktora yapmış olmak. “Onkoloji Hastaları ve Onkoloji Hastalarına Bakım Verenler”
konularında çalışmalar yapmış olmak.
20200704 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hemşirelik veya Biyoloji veya Ebelik anabilim dalında doktora yapmış olmak. “Deneysel Kanser Araştırması, Apoptozis ve DNA Oksidasyonu”
konularında çalışmalar yapmış olmak.
20200705 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hemşirelik veya Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. “Deneysel Böbrek ve Karaciğer Hasarı” konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR