OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK812653
Şehir : Osmaniye
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun 31. ve 50/d maddeleri, 657 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren son başvuru tarihi olan 16.07.2020 (mesai bitimi
saat.17.00’dir)’ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi 01.07.2020 Giriş Sınav Tarihi 27.07.2020
Son Başvuru Tarihi 16.07.2020 (mesai bitimi saat:17.00’dir) Nihai Değerlendirme Tarihi 29.07.2020
Ön Değerlendirme Tarihi 23.07.2020 Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi www.osmaniye.edu.tr
Başvuru TipiŞahsen veya Posta yolu ile
İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI
/ PROGRAM
KADRO
UNVANI
KADRO
DERECE
ADET ALES YABANCI
DİL
AÇIKLAMALAR BAŞVURU YERİ
20200701 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 70 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
20200702 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 70 MUAF Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik anabilim dalının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlk
Yardım dersi vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
20200703 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 70 MUAF Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik anabilim dalının Cerrahi Hemşireliği veya Halk Sağlığı alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
20200704 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi
Hizmetler ve Teknikler
Tıbbi
Görüntüleme ve Teknikleri
Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
6 1 70 MUAF Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik
anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri dersi vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
20200705 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimi Araştırma Görevlisi 7 1 70 50 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

KADRO UNVAN ŞARTLARI:
1- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.
4- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Özgeçmiş
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
5- Lisans / Lisansüstü diploma fotokopisi
6- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi
7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi
8- Resmi Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi ile ilgili)
9- ALES belgesi
10- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz)
12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
14- Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü eklenerek teslim
edilecektir)
15-Yüksek Lisans / Doktora eğitim yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
6- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
İlana ilişkin bilgiler, Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR