ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (ODTÜ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 95 Araştırma Görevlisi alıyor

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (ODTÜ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK703243
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
95
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
05.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi : 21.10.2019
Son Başvuru Tarihi : 05.11.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 11.11.2019
Sınava Giriş Tarihi : 15.11.2019
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 20.11.2019

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:
1 - Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2 - Özgeçmiş.
3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4 - Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5 - ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6 - Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7 - Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8 - Resmi lisans transkripti
9 - Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
10 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
11 - Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
- Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asılları veya onaylı sureti ibraz edilecektir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan No Fakülte/Enstitü Bölüm Anabilim Dalı Sayı Yabancı dil puanı ALES Koşullar Başvuru yeri ve telefon no. Sonuçların açıklanacağı internet adresi
1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Fizik 5 75 SAY 70 Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Fizik Bölümü 0312 210 32 52, 0312 210 43 32 http://www.physics.metu.edu.tr
2 Fen Edebiyat Fak. Kimya Kimya 3 75 SAY 70 Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Kimya Bölümü 0312 210 32 03 www.chem.metu.edu.tr
3 Fen Edebiyat Fak. İstatistik İstatistik 2 75 SAY 80 İstatistik Bölümü lisans mezunu ve İstatistik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak. İstatistik Bölümü 0312 210 29 60, 0312 210 29 67 stat.metu.edu.tr
4 Fen Edebiyat Fak. Matematik Matematik 5 75 SAY 80 Matematik Bölümü lisans mezunu ve Matematik veya Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Matematik Bölümü 0312 210 29 71 www.math.metu.edu.tr
5 Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 5 80 SAY 80 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 0312 210 20 80 http://www.ceng.metu.edu.tr
6 Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği 3 80 SAY 70 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Çevre Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 41 http://www.enve.metu.edu.tr
7 Mühendislik Fak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 10 75 SAY 80 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sekreterliği D- Blok 103 Nolu Oda 0312 210 23 01, 0312 210 23 02, 0312 210 23 03 eee.metu.edu.tr
8 Mühendislik Fak. Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 2 75 SAY 80 Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Endüstri Mühendisliği Bölümü 0312 210 22 66 www.ie.metu.edu.tr
9 Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 1 80 SAY 70 Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Gıda Mühendisliği Bölümü 0312 210 27 66 www.fde.metu.edu.tr
10 Mühendislik Fak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği 7 75 SAY 70 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 0312 210 24 71 www.ae.metu.edu.tr
11 Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1 75 SAY 70 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96 http://www.ce.metu.edu.tr
12 Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 2 75 SAY 70 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96 http://www.ce.metu.edu.tr
13 Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 3 75 SAY 70 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96 http://www.ce.metu.edu.tr
14 Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 4 75 SAY 70 İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Meteoroloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Mühendisliği Alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96 http://www.ce.metu.edu.tr
15 Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 3 75 SAY 70 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. İnşaat Mühendisliği Bölümü 0312 210 54 96 http://www.ce.metu.edu.tr
16 Mühendislik Fak. Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği 1 80 SAY 70 Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Genel Jeoloji Alanında tezli yüksek lisans öğrencisi olmak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 82 http://geoe.metu.edu.tr/
17 Mühendislik Fak. Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 6 75 SAY 75 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Kimya Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 01, 0312 210 43 60 www.che.metu.edu.tr
18 Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 1 75 SAY 70 Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Maden Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Maden Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 54 mine.metu.edu.tr
19 Mühendislik Fak. Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği 3 75 SAY 70 Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Maden Mühendisliği veya Maden İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Maden Mühendisliği Bölümü 0312 210 26 54 mine.metu.edu.tr
20 Mühendislik Fak. Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği 16 75 SAY 80 Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Makina Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Makina Mühendisliği Bölümü 0312 210 25 39 http://www.me.metu.edu.tr/
21 Mühendislik Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2 80 SAY 70 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C Blok No: 205 Bölüm Sekreterliği 0312 210 25 11 www.mete.metu.edu.tr
22 Mühendislik Fak. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 2 75 SAY 70 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü 0312 210 28 95 http://pete.metu.edu.tr
23 Eğitim Fak. Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 1 85 SÖZ 70 İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu ve İngiliz Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 0312 210 40 71 http://fle.metu.edu.tr
24 İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat İktisat 1 80 SAY 75 İktisat Bölümü lisans mezunu ve İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. İktisat Bölümü A102 Nolu ofis 0312 210 20 03 www.econ.metu.edu.tr
25 İktisadi ve İdari Bil. Fak. İşletme İşletme 1 80 EA 75 İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak. İşletme Bölümü 0312 210 20 04 www.ba.metu.edu.tr
26 İktisadi ve İdari Bil. Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 80 EA 70 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 0312 210 30 12, 0312 210 20 07 padm.metu.edu.tr
27 Enformatik Ens. - Bilişsel Bilimler 1 75 EA 75 Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41 https://ii.metu.edu.tr/
28 Enformatik Ens. - Bilişim Sistemleri 2 75 SAY 75 Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 37 41 https://ii.metu.edu.tr/
29 Uygulamalı Matematik Ens. - Finansal Matematik 1 75 SAY 80 Finansal Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü 0312 210 29 87 iam.metu.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR