ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (ODTÜ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 29 Öğretim Üyesi alım ilanı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (ODTÜ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK683549
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.09.2019
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)

- Bilimsel çalışmaları, atıfları ve yayınları

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik). Belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir,

- Onaylı dil belgesini kapsayan;

- Profesör adaylarının 6 takım, Doçent adaylarının 4 takım dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının işlemleri Fakültelerce/Enstitülerce yürütüleceğinden 4 takım dosya ile ilgili Fakülteye/Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BİRİM UNVAN ADET ALAN
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Profesör 1 Kaynak Belleği, Bellek Yanılmaları ve Bilişsel Kontrol
Psikoloji Bölümü Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Anabilim Dalı Doçent 1 Trafikte Güvenlik Kültürü, İnsan Faktörleri, Profesyonel Sürücüler, Çocuk ve Yaşlı Yol Kullanıcıları
Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Görsel ve Haptik (Dokunsal) Algı, Psikofizik ve Beyin Görüntüleme Teknikleri, Sistem Nörobilimi
Felsefe Bölümü Değerler ve Siyaset Felsefesi Anabilim Dalı Doçent 1 Çağdaş Siyaset Felsefesi
Kimya Bölümü Doçent 1 Organik Kimya (Peptit Kimyası)
Matematik Bölümü Doçent 1 Kontakt Manifoldların Topolojisi ve Legendrian Altmanifoldları
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Profesör 1 İklim Değişikliği ve Kent Planlama Kentleşme Siyasası
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Doçent 1 Tasarım Yöntemleri
Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Kültürel Mirası Koruma, Kültürel Miras Risk Yönetimi, Mimari Koruma
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makina Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Talaşlı İmalat, Üretim Otomasyonu ve Yüksek Duyarlıklı Makina Sistemleri
Makina Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Deneysel Akışkanlar Mekaniği ve Akış Kontrol
Makina Mühendisliği Bölümü Doçent 1 Kompozit ve İşlevsel Malzeme Geliştirimi ve İmalatı, Üretim Modellemesi
Makina Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyomekanik, Doku Mühendisliği, Mikroakışkanlar, Biyoiletim
Makina Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Akışkan Gücü Kontrolü, Kararsızlık ve Tırlama
İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Geoteknik Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi, Sismik Kaynak Modellemesi ve Kuvvetli Yer Hareketi Tahmin Denklemleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektromanyetik ve Mikrodalga
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Katı Cisimler Mekaniğinde Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemler, Havacılık ve Rüzgar Türbini Yapılarında Yorulma, Kompozit Yapılarda Hasar Oluşumu ve İlerleyişi, Kırılma ve Sürtünme Mekaniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Hava ve Uzay Araçlarında Yönelim Belirleme ve Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Sistemleri, Sistem Tanısı ve Kestirim Kuramı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Yüksek Sıcaklık ve Radyasyon Uygulamaları için Yapısal Malzemelerin Geliştirilmesi, Prosesi ve Karakterizasyonu
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Siyaset Bilimi ve Siyasal Davranış
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Profesör 1 Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim Yönetimi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Profesör 1 Okul Öncesi Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Profesör 2 İngiliz Dili Eğitimi
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Çevik Yazılım Geliştirme, Yazılım Kalite Yönetimi
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilim (Oşinografi) Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Kıyısal Denizlerin Fiziksel Oşinografisi ve Türbülansa Dayalı Su Karışım Süreçleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR