SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alıyor

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK825145
Şehir : Samsun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
1 - Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
3 - Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:
1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini; ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
(*) (İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
(**) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
(***) Adayların Tıp Fakültesi için eğitici eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
NOT: Son başvuru tarihi 13/08/2020 Perşembe günü mesai bitimidir.

ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA
1 Prof. Dr. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Sulama Suyu Kalitesi alanında çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Tarım İşletmeciliği alanında çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Veterinerlik Cerrahisi alanında doçent unvanı almış olmak
1 Prof. Dr. Tıp Fakültesi (**) Radyasyon Onkolojisi
1 Prof. Dr. Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırma Ergonomi alanında çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık alanında doçent unvanı almış olmak ve Mimarlık eğitimi alanında çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bil.
Fak.
Uluslararası Ticaret Dış Ticaret ve Ekonomik Yansımaları alanında çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bil.
Fak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat İktisadi Gelişme alanında çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Balkan Tarihi üzerine çalışmaları olmak
1 Prof. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik İstatistik alanında doçent unvanı almış olmak
1 Prof. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Periodontal kemik defektlerinin radyolojik
değerlendirme yöntemleri alanında çalışmaları olmak
1 Doç. Dr. Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Hayvan Besleme alanında çalışmaları olmak
1 Doç. Dr. Ziraat Fakültesi Sebze Yetiştirme ve Islahı Organik Sebze Yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak
1 Doç. Dr. Tıp Fakültesi (*) (***) (İngilizce) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
1 Doç. Dr. Tıp Fakültesi (***) Beyin ve Sinir Cerrahisi
1 Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış ve aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak
1 Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
1 Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi Geoteknik İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve Geoteknik alanında çalışmaları olmak
1 Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Meyve Sebze Teknolojileri alanında çalışmaları
olmak
1 Doç. Dr. İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim
Okuma ve Kıraat İlmi
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doçent unvanı almış olmak
1 Doç. Dr. Fen-Edebiyat
Fakültesi
Atom ve Molekül
Fiziği
Moleküler İntegraller konusunda çalışmaları
olmak
1 Doç. Dr. Fen-Edebiyat
Fakültesi
Fiziki Coğrafya Fiziki Coğrafya alanında doçent unvanı almış
olmak
1 Doç. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Karadeniz Arkeolojisi üzerine çalışmaları olmak
1 Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Özel Eğitim alanında doçentlik unvanı almış olmak
1 Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Görsel Kültür, Medya ve Temel Tasarım Eğitimi alanında çalışmaları olmak
1 Doç. Dr. Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi alanında doçent unvanı almış ve dil eğitiminde yeni eğilimler alanında çalışmaları olmak
1 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıklar Hemşireliği İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
1 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Hemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak
1 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Özel Eğitim veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde doktora yapmış
olmak
1 Dr. Öğr. Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya
1 Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Anayasa hukuku alanında doktora yapmış olmak. İngilizce yada Fransızcadan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS’den ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 90
(doksan) puan eş değeri bir puan almış olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi (***) Göğüs Cerrahisi Özefagus Cerrahisi konusunda çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR