NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden Araştırma Görevlisi alım ilanı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709328
Şehir : Kayseri
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Araştırma Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerine, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı Nitelik ALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Mühendislik Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 Başvuracak adayların Endüstri Mühendisliği programından mezun olması, ayrıca Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans (öğrencisi veya mezunu) veya doktora
öğrencisi olması şartı aranır.
ALES 70
YDS 50
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Araştırma Görevlisi 2 Başvuracak adayların Hemşirelik lisans programından mezun olması, ayrıca Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans (öğrencisi veya mezunu) veya doktora
öğrencisi olması şartı aranır.
ALES 70
YDS 50


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi 05.11.2019
Son Başvuru Tarihi 19.11.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 26.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi 03.12.2019
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 10.12.2019

A- GENEL ŞARTLAR
1- Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’ üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1- Başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Lisans diploması/mezuniyet belgesi fotokopisi
4- Lisans transkript belgesi fotokopisi
5- Tezli yüksek lisans (mezun ise diploma veya mezuniyet belgesi) veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge
6- ALES belgesi (en az 70 puan)
7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 50 puan) ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge
8- Nüfus cüzdan fotokopisi
9- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10- Erkek adaylar için askerlik durumu gösterir belge.

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Adresi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Evrak Kayıt Birimi KAYSERİ
Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR