NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK810806
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
28
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.06.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir. Adayların; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

3. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları
farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz
sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

8. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan
başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA
Telefon: (0 332) 221 06 22-28

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM K.UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör 1 1

Okullarda teknoloji planlaması ve siber zorbalık konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1

Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1

Duyuşsal giriş özellikleri ve eleştirel düşünme konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Profesör 1 1

Dinlerdeki ortak kalıplar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1

Pediatrik hastalarda perkütan nefrolitotomi ve
üreterorenoskopi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Profesör 1 1

Çocuk Nörolojisi bilim dalında yan dal uzmanlığı yapmış olmak. Febril konvülziyonlu çocuklarda adipoz dokunun rolü üzerine
çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri Ve Zührevi Hastalıklar Profesör 1 1

Psoriasisli hastalarda vaspin, lipocalin2, nötrofil lenfosit oranı konularında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1

Romatoloji bilim dalında yan dal uzmanlığı yapmış olmak. Ankilozan spondilitli hastalar
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1

Tip 2 diyabet hastalığı ve diyabetik ayak ülseri
olan hastalarda VEGF polimorfizmleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1

Farklı bimanuel simetrik hareketler üzerine
fonksiyonel MR görüntüleme analizleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Profesör 1 1

Hafif beton, lifli beton, bitkisel lifli betonla ilgili çalışmaları bulunmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dilbilim Genel Dilbilimi Profesör 1 1

Dillerin kökenleri ve dillerin farklılıkları hakkında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Yeni Türk Dili Profesör 1 1

Oğuz grubu lehçeleri ve ağızları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1

Hüseyin Rahmi Gürpınar'in öyküleri üzerine
çalışma yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay ve Uydu Mühendisliği Uzay ve Uydu Mühendisliği Profesör 1 1

Uzay uygulamalarında kullanılacak güneş hücrelerine yönelik mikrolens dizilerin tasarımı ve termoelektrik jeneratör hibrit
sistemler konusunda çalışmaları olmak.

Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet Doçent 1 1

Ulusal ve uluslararası adalet teorileri konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 1

Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1 1

Kök onarım malzemelerinin bağlanma dayanımı ve biyouyumluluğu ile ilgili
çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Matematik-
Bilgisayar
Geometri Doçent 1 1

Dört boyutlu uzaylarda dönme dönüşümleri ve
çeşitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1

İnsan radyal arterleri ve sternum ayrışmaları üzerine çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1

Omuz ve ayak bileği artroskopisi konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1

Endoskopik minimal invaziv omurga cerrahisi ile ilgili çalışması bulunmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1

Karbon monoksit zehirlenmesi olan çocuklarda asimetrik dimetilarginin düzeyleri üzerine çalışma yapmış olmak. En az 3 yıl
çocuk yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1

Yapay zeka ve kablosuz algılayıcı ağlar
üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Doçent 1 1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Transformatör harmonikleri ve harmonik filtreleri üzerine
çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Değerler ve Siyaset Felsefesi Doçent 1 1

Kategori, metafor ve mantık konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doçent 1 1

Yapısöküm, zenofobi ve negatif teoloji konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1

Toplumsal hafıza alanında çalışma yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR