MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Muş Alparslan Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alıyor

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK825203
Şehir : Muş
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.07.2020
Son başvuru Tarihi
:
10.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
6- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
8- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)
2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması
3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi
4- Doktora belgesi (Doktora yapmış olmak özel şartı aranan adaylar için)
5- ALES Sonuç belgesinin çıktısı,
6- Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için)
7- Nüfus cüzdan fotokopisi.
8- Özgeçmiş,
9- Askerlik durum belgesi,
10- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),
11- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
12- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3-Askerlik belgesi, Adli Sicil Belgesi ve diplomaların, başvuru sırasında “E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
5-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARALARI
İslami İlimler Fakültesi Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi İslami İlimler Fakültesi, 49250 Merkez-MUŞ

0 (436) 249 1855 / 0 (436) 249 4949

Sosyal Bilimler Meslek YO Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 49250 Merkez-MUŞ

0 (436) 249 24 53 / 0 (436) 249 49 49

Teknik Bilimler Meslek YO

Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 49250 Merkez-MUŞ

0 (436) 249 25 03 / 0 (436) 249 49 49

Varto Meslek YO
Rektörlük Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığı, 49250 Merkez-MUŞ

0 (436) 249 11 37 / 0 (436) 249 49 49

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi 27 Temmuz 2020
Son Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2020 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi 13 Ağustos 2020
Giriş Sınavı Tarihi 17 Ağustos 2020
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 19 Ağustos 2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi www.alparslan.edu.tr

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM KADRO UNVANI KADRO DERECE KADRO ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 7 1

Arap Dili ve Belagatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi veya Arapça Öğretmenliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 7 1

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf veya Kelam alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kıraat ya da tashih-i hurûf eğitimi almış olmak.

3 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Tasarım Grafik Tasarımı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1

Sanat ve Tasarım alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 4 yıl tecrübeli olmak.

4 Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans mezunu olmak. Aşçılık alanında Usta Öğreticilik veya Ustalık Belgesine sahip olmak. Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

5 Varto Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1

Eczacılık Fakültesi mezunu veya Kimya, Biyokimya lisans mezunu olmak ve belirtilen anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6 Rektörlük

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

6 2

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar- Enformatik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR