MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Muş Alparslan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK825201
Şehir : Muş
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
19
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.07.2020
Son başvuru Tarihi
:
10.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
• Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde dosyalarına eklemeleri zorunludur.
• Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
• Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.
• Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
• Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İnternet Adresi: www.alparslan.edu.tr
• İlk Başvuru Tarihi : 27.07.2020
• Son Başvuru Tarihi : 10.08.2020

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI KADRO DERECE KADRO ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Veri madenciliği üzerine çalışmaları olmak.

2 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Portfolyo konularında çalışmış olmak.

3 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktor yapmış olmak. Terapi modelleri üzerinde çalışmış olmak.

4 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Zihin Engelliler Eğitimi veya Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin okuma-yazma becerileri konularında çalışmaları bulunmak.

5 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 2 1
6 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyometri Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Sosyolojide doktora yapmış olmak. Sivil toplum, politik toplum konularında çalışmaları olmak.

7 Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Felsefede doktora yapmış olmak. Metafizik, paranoya veya sanat konularında çalışmaları olmak.

8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Doçent 3 1
9 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Reklamcılık ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Reklamcılık ve tanıtım alanında doktora yapmış olmak.

10 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 1
11 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1
12 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Antrenman Bilimi alanında çalışmaları olmak.

13 Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Doçent 1 1
14 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

15 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Gerontoloji Gerontoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

16 Teknik Bilimler
Meslek Yüksek
Elektronik ve
Otomasyon
Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi
Doçent 1 1
17 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Elektronik ve Otomasyon İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Siber saldırılar ve güç sistemlerinin güvenilirliği konularında çalışmaları olmak.

18 Varto Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikleri
Optisyenlik Doçent 1 1
19 Varto Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikleri
Optisyenlik Dr. Öğr. Üyesi 3 1

Doktora eğitimini geometri alanında tamamlamış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR