İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne 1 Öğretim Görevlisi alınacak

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK734601
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
03.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
17.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
Fakülte Adı: Meslek Yüksekokulu Duyuru Başlama Tarihi: 03.12.2019
Bölüm Adı: Ulaştırma Hizmetleri Son Başvuru Tarihi: 17.12.2019
Program Adı: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön değerlendirme
Sonuçlarının İlan Tarihi:
20.12.2019
Kadro Ünvanı Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Yazılı Sınav Tarihi: 24.12.2019
Kadro Sayısı: 1 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.12.2019

ÖZEL ŞARTLAR
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, İşletme veya Ekonomi bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak, İşletme veya Ekonomi ile ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES-EA alanında en az 70 puan almış olmak
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
- Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
- Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
- Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (ilan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan kurumdan alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve SGK Hizmet Dökümü*
- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.
ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 34400 Kağıthane - İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 21 / 0212 311 62 51

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR