MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK599134
Şehir : Mersin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular:
2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.
(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gereklidir.
- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin
YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri (belge üzerindeki
geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır) geçerli olacaktır.
Başvuruda istenilen belgeler:
- Üniversitemiz web sayfası (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan
Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.
- Bu belgelerin Profesörlük için 6 takım [1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya
Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul
Müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekmektedir.
- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu
bulunmamaktadır.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET NİTELİK
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Mukavemet kayakçılarında CoenzymeQ10 konusunda çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yapmış olmak. Göç, İskan, Mülteci ve Mübadele konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak. Görsel okuma, görsel iletişim, grafik simgeleri konularında çalışmaları bulunmak.

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Bilgi Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Yiyecek içecek işletmelerinde şikayet yönetimi, hizmet başarısızlığı, hizmet telafileri ve gastronomi turizmi konularında çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Doçent 1 1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Lepidoptera Faunası ve Taksonomisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dilbilimi Doçent 1 1

Doçentliğini Dil Bilimi alanında almış olmak. Eylem anlam bilimi, sözlük bilim ve bilişsel dil bilimi alanında çalışmaları
bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doçent 1 1

Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Organometal katalizörlerin süperkritik karbondioksit ortamında katalitik
aktiflikleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Dr. Öğr. Üyesi 5 1

Doktorasını Geometri alanında yapmış olmak. Chen eşitsizlikleri ve submersiyonlar üzerine çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Doçent 1 1

Doçentliğini Resim alanında almış olmak. Batı sanatında primitivizm ve primitif etkiler konusunda çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1

Doçentliğini Resim alanında almış olmak. Soyut dışavurumculuk alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Finansman Profesör 1 1

Doçentliğini Finans Bilim alanında almış olmak. Risk ve uluslararası finans ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Mühendisliği Profesör 1 1

Doçentliğini Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bilim alanında almış olmak. Su ürünleri yetiştiriciliği, balık besleme ve sindirim enzimleri, prebiyotik maddelerin balık beslemede kullanımı konusunda çalışmaları
bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Balıkçılık Temel Bilimleri Profesör 1 1

Doçentliğini Hayvan Fizyolojisi alanında
almış olmak. Balık fizyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Hastalıklar Doçent 1 1

Doçentliğini balık hastalıkları alanında
almış olmak. Bakteriyel balık hastalıkları konusunda çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR