MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

MEF Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK710001
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
13.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden


"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlisi 1

Doktorasını inşaat mühendisliği ulaştırma alanında yapmış olmak, ulaştırma mühendisliği üzerine bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış
olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık

Mimarlık Bölümü Mimarlık Araştırma Görevlisi 1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak.

İç Mimarlık Bölümü İç Mimarlık Araştırma Görevlisi 1

İç Mimarlık Bölümü mezunu olmak.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Son Başvuru Tarihi : 13.12.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.12.2019
Sınav Giriş Tarihi : 17.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.12.2019
GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


ÜNVAN ŞARTLAR
1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak


İSTENEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.


MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR