MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

MEF Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709997
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden


Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Eğitim, Sanat Tasarım ve Mimarlık ile Mühendislik Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.


İstenen Belgeler:
- Başvuru dilekçesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 13 Aralık 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.


NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

FAKÜLTE BÖLÜM
/ANABİLİM DALI
KADRO
UNVANI
SAYI AÇIKLAMA

Eğitim

İngilizce Öğretmenliği Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 1

Doktora çalışmasını yabancı diller eğitimi, İngilizce öğretmenliği, ikinci dil edinimi, dil bilimi ve benzeri alanlarında yapmış olmak ve bu alanda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak. K12 seviyesinde en az iki yıllık öğretmenlik deneyimi ve lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 1

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak. 5-12 sınıf seviyesinde en az iki yıllık öğretmenlik deneyimi ve lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Eğitim Bilimleri Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya Profesör 1

Doktora çalışmasını Eğitimin Sosyal, Kültürel ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı veya Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı alanlarında yapmış olmak. K12 seviyesinde en az iki yıllık öğretmenlik deneyimi olmak ve alan derslerini lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak tercih sebebidir.

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi veya Doçent 1

Matematiksel programlama, kombinatoryal eniyileme, rassal süreçler ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında çalışmaları ve yayınları bulunmak. Olasılık ve istatistik, simülasyon, üretim planlama ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında dersler verebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom” eğitim- öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi,
Doçent veya Profesör
1

Doktorasını elektromanyetik alanlar, mikrodalga tekniği, RF elektronik veya Kontrol alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi,
Doçent veya Profesör
1

Doktorasını elektronik devre ve devre elemanlarının tasarımı, modellemesi ve optimizasyonu veya mikroelektronik alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya
Profesör
1

Doktorasını optik sistemler ve mikro elektro-mekanik sistemler alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi, Doçent veya
Profesör
1

Doktorasını kontrol veya robotik alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi,
Doçent veya Profesör
1

Veri tabanları yönetim sistemleri veya yazılım mühendisliği veya bilgi güvenlik konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Makine Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi,
Doçent veya Profesör
1

Konstrüksiyon ve İmalat alanında uzman ve bu alanda uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak; Makine Tasarımı, Makine Elemanları, İmal Usulleri gibi dersleri verebilecek olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1

Doktorasını psikoloji alanından almış olmak; bilişsel psikoloji, davranışın biyolojik kökenleri ve fizyolojik psikoloji derslerinden ikisini veya daha fazlasını verebilecek nitelikte olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR