MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Marmara Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alım ilanı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK749904
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
25
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Profesör 1 Coğrafya Eğitimi Alanında Doçent Olmak. Etik Değer İle İlgili Konularda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Profesör 1 Coğrafya Eğitimi Alanında Doçent Olmak. Sözlü Coğrafya İle İlgili Konularda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 Türkçe Eğitimi Bilim Dalında Doçent Unvanına Sahip Olmak. Türkçenin Ana Dili Olarak Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanlarında Akademik Çalışmaları Bulunmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 1 Alman Dili ve Eğitimi Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Doktar ünvanını Alman Dili ve Eğitimi alanında almış olmak, Almanca Yabancı Dil Öğretimi Alanlarında Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Ders Vermiş Olmak ve Bu Alanlarda Bilimsel Çalışma ve Yurtiçi ve Yurtdışı Yayın Yapmış Olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak, “Eğitim Hukuku” ve “Eğitimde Etik “ Konularında Çalışma Yapmış Olmak. Tek Yazarlı Bilimsel Kitap Yazmış Olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doçent 1 Özel Eğitim Anabilim Dalında veya Özel Eğitim Alanı Zihin Engelliler Eğitimi Programında (Doktora) Doktora Yapmış Olmak ve Doçentlik Alanının Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) Bilim Alanında Olması.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Alman Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Doktora ünvanını Alman Dili ve Eğitimi Alanında almış olmak, Almanca Dilbilim Alanında Ampirik Bilimsel Çalışmalar ve Ulusal ve Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlar Yapmış Olmak. Almanca Dilbilim Alanında Lisansüstü seviyesinde Ders Verme tecrübesine sahip olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Profesör 1 Bankacılık Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Finans Bilim Dalında Doçent Ünvanı almış olmak, Sermaye Piyasaları, Borsa ve Davranışsal Finans konularında çalışmaları bulunmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Aktüerya Aktüerya Doçent 1 İstatistik alanında Doktora yapmış olmak. Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent ünvanı almış olmak. İstatistik, Sigorta ve Aktüerya konularında çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Doçent 1 Modern Alman Edebiyatı ve Avusturya Edebiyatı alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Doçent 1 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi üzerine arşiv çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 Tedarik zinciri yönetimi ve Endüstri Mühendisliği problemlerine matematiksel modelleme ve çok ölçütlü karar verme yöntemlerini uygulayan çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Profesör 1 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği problemlerine optimizasyon ve sezgisel optimizasyon yöntemlerini uygulayan çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Malzeme Mühendisliği alanında yurt dışında en az iki yıl bilimsel araştırma yapmış olmak. Düşük yoğunluklu metal tozlarının yüksek yoğunlukta sinterlenmesi ve modellenmesi konularında SCI-E'de taranan dergilerde yayınları bulunmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans seviyesinde İngilizce ders veriyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve tüm lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, Endüstri Mühendisliği alanında yurt dışında en az bir yıl bilimsel araştırma yapmış olmak, tedarik zinciri risk yönetimi konusunda SCI-E'de taranan dergilerde yayınları bulunmak.
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araş. Enst. - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak. Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Türk-Amerikan İlişkileri üzerine yabancı dilde yayınları bulunmak. Balkanlar üzerine nitelikli bilimsel çalımalar yapmış olmak.
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araş. Enst. - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Doçent 1 Doçentlik unvanını Siyasi Tarih alanında kazanmış olmak. Alanında İngilizce neşriyat yapmış olmak.
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araş. Enst. - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih alanında yapmış olmak. Alanında İngilizce neşriyat yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Profesör 1 Anestezi ve reanimasyon Doçenti olmak. Moleküler Biyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Önlisans ve lisans dersleri vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Profesör 1 Biyokimya Doçenti olmak. Önlisans dersleri vermiş olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Profesör 1 Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çok değişkenli veri analizi, sigortacılık, eğitim ve işletme uygulamaları konularında istatistiksel araştırma üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Profesör 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi alanında almış olup Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans veya lisansüstü seviyelerinde ders vermiş olmak. Bulanık ve Genetik Proses kontrolü konusunda çalışma yapmış olmak, Bulanık Mantık, Genetik Algoritma, Karınca Koloni Algoritmaları ve Esnek Hesaplama Alanlarında uzman ve uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Doçent 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçent belgesi almış olmak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Lisans seviyesinde en az 3 yıl, lisansüstü seviyede en az 2 yıl ders vermiş olmak, Polimer sentezi, hibrid organik-inorganik konular üzerinde çalışmaları ve Uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı Profesör 1 Teorik Gramer, Türkçenin Dilbilimi, Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Grameri alanlarında çalışıyor olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Doçent 1 Demir Dışı Metallerin İşlenmesi ve Kaynağı konusunda Doktora ve çalışmalar yapmış olmak. Metalurji ve Malzame Mühendisliğinde Doçent olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR