KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 32 akademik personel alacak

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK686687
Şehir : Kütahya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
32
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
26.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden

A- Öğretim Üyesi Alım İlanı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı
Eski Türk
Edebiyatı
Profesör 1 1 18. yy. tarih düşürmeleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Profesör 1 1 20. yy. esirleri ve Türk-Sovyet ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.
Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Doçent 1 1 Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak ve alanında doçentlik unvanı almış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve
Belagati
Dr.Öğr.
Üyesi
4 1 Alanında doktora mezunu olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Dr.Öğr. Üyesi 5 1 Alanında doktora mezunu olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Dr.Öğr.
Üyesi
5 1 Mimarlık tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Simav Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Mühendisliği Ağaç ve Malzeme Dr.Öğr. Üyesi 3 1 Yonga, levha, odun-plastik kompozit üretimi, mekanik ve termal üzerine çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Antrenörlük
Eğitimi
Antrenörlük
Eğitimi
Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Beslenme ve fizyoloji üzerine çalışmaları olmak.

B- Öğretim Elemanı Alım İlanı

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

Genel şartlar:
(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.
(7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

Muafiyet:
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,
(1) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire başkanlığının internet sitesinden temin edeceği başvuru formu,
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf,
(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş formu,
(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)
(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik),
(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,
(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,
(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),
(11) Merkezi yabancı dil sınavı (YDS veya YÖKDİL) ya da eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),
(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),
(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,
ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 12/09/2019
Son Başvuru Tarihi : 26/09/2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 04/10/2019
Giriş Sınavı Tarihi : 08/10/2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 17/10/2019
Sonuçlar, www.dumlupinar.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM ABD/ASD/ PR UNVANI DER. ADET ALES
Puan Türü
BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
2019/001 Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe Muhasebe Araştırma Görevlisi 6 1 EA Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı Muhasebe, Muhasebe Finansman, Muhasebe Denetimi veya İşletme bölümü lisans mezunu olmak ve Muhasebe, Muhasebe Finansman, Muhasebe Denetimi veya Finansal raporlama alanlarında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
2019/002 Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Araştırma Görevlisi 6 1 EA Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasası, İşletme veya İktisat Bölümü lisans mezunu olmak ve Finansal Ekonomi, Finans, Finansman, Bankacılık veya Sermaye Piyasası ve Borsa alanlarında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
2019/003 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 6 1 SAY Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2019/004 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Araştırma Görevlisi 6 1 SAY Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2019/005 Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Araştırma Görevlisi 6 1 SAY Simav Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
2019/006 Rektörlük (Dış İlişkiler Biriminde görevlendirilmek üzere) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
4 1 SÖZ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/007 Dumlupınar Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Alternatif Enerji Kaynakları
Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
4 1 SAY Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/008 Emet Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Maliye Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
7 1 EA Emet Meslek Yüksekokulu Maliye veya İktisat bölümlerinden lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/009 Gediz Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
4 2 EA Gediz Meslek Yüksekokulu Hukuk veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/010 Gediz Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
4 1 EA Gediz Meslek Yüksekokulu Hukuk veya Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/011 Gediz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 SAY Gediz Meslek Yüksekokulu Kimya veya Biyokimya bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Eğitim alanında 5 yıl tecrübesi olmak.
2019/012 Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Grafik Tasarımı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 2 EA Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik veya Grafik Tasarım bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/013 Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu Kadastro Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 EA / SAY Hisarcık Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği veya Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden lisans mezunu olmak
ve bu alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/014 Hisarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İnsan Kaynakları Yönetimi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 EA / SÖZ Hisarcık Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan ve Toplum Bilimleri, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden lisans mezunu olmak
ve bu alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/015 Hisarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 7 1 EA / SAY Hisarcık Meslek Yüksekokulu Endüstri Mühendisliği, Lojistik Yönetimi, Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma Mühendisliği veya Ulaştırma ve Lojistik bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/016 Hisarcık Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 7 1 EA / SAY Hisarcık Meslek Yüksekokulu Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Ekonomi, İktisat, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Ekonomi Finans bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve Bankacılık ve Finans veya İktisat alanlarının
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/017 Kütahya Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
4 1 - Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak ve İtfaiye Teşkilatında 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
2019/018 Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 SAY Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden veya Teknoloji Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Yapı Eğitimi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 2 (iki) yıllık
iş tecrübesine sahip olmak.
2019/019 Pazarlar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 SAY Pazarlar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve alanında veya Tıp Bilişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/020 Pazarlar Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Resim ve Konstrüksiy
on
Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
4 1 SAY Pazarlar Meslek Yüksekokulu Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi bölümleri mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/021 Simav Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 EA Simav Meslek Yüksekokulu Lojistik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik bölümlerinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/022 Simav Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 EA Simav Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık bölümlerinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR