KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK757712
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
2
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adedi Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Makine öğrenmesi konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektronik haberleşme konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yukarıdaki tabloda belirtilen kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve Doçentlik/Profesörlük belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini,
Adli Sicil Belgesini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını,
Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından profesörlük başvurusu için 6 Adet (ayrıca 6 adet CD) doçentlik başvurusu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.
2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca doçentlik sözlü sınav koşulu bulunmamaktadır.
4) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
6) İlgili bölümlerde eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci
maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmeleri gerekir.
7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları
gerekmektedir.
Yukarıdaki ilana ayrıca www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Daha fazla Bilgi için: 0 (332) 223 5423 - 223 5488 e-posta: personel@gidatarim.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR