KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kocaeli Üniversitesine 5 Öğretim Görevlisi alınacak

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687874
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
30.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

16.09.2019

Son Başvuru Tarihi

30.09.2019

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

21.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi

31.10.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

07.11.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) ALES'ten en az 70 puan almış olmak, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

5) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresinden girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) 2 Adet müracaat formu,

2) Özgeçmiş,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5) Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)

6) 2 Adet fotoğraf,

7) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)

10) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

12) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA

1) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

2) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

3) Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

6) Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Yeri ve Adresi

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

İLAN

NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

ÜNVANI

DERECE

ADET

ALES PUAN TÜRÜ

ÖZEL ŞART

1

Havacılık ve Uzay

Bilimleri

Fakültesi

Havacılık

Yönetimi

Havacılık

Yönetimi

Öğr. Gör.

(Uygulamalı

Birim)

5

1

EA

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, dijital dönüşüm alanında çalışma yapmış olmak.

2

Gazanfer Bilge MYO

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Öğr.Gör.

5

1

SÖZEL

Gazetecilik Lisans mezunu olup, Kişilerarası İletişim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Gazetecilik ve muhabirlik alanında tecrübesi olmak. Sosyal Medya ve Siyasal İletişim alanlarında çalışması bulunmak

3

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Podoloji

Öğr.Gör.

5

1

SAYISAL

Biomedikal mühendisliği bölümünde Tezli yüksek lisans yapmış olmak, ayak anatomisine özgü medikal cihaz geliştirilmesi ve biyomekanik işlevselliği hususunda çalışmaları olmak

4

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Podoloji

Öğr.Gör.

3

1

SAYISAL

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

5

Arslanbey MYO

Park ve Bahçe Bitkileri

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Öğr.Gör.

5

1

SAYISAL

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans İç Mimarlık ve Tasarım tezli yüksek lisans mezunu olup, en az 5 yıl alanında eğitim vermiş olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR