KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kocaeli Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709333
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.11.2019
Başvuru Süresi
:
Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişini dosyaları haricinde getirmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuranlar;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde bulunan puanlama formunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 6 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.

Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 6 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde bulunan puanlama formunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 4 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

AÇIKLAMALAR

1-Profesör kadroları devamlı statüdedir.
2-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.
3-Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün mesai bitimi olup, şahsen başvuru yapılacaktır. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
4-Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi’nde” belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme
sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
5-Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6-Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
7-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

Not:

2547 sayılı Kanunun Ek.38 Maddesi uyarınca belirtilen,%20 kotası ile başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD/PROG. ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans veya doktorasını deniz hukuku, deniz işletmeciliği veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği ile ilgili bir alanda yapmış olan adayların öncelikle tercih edilmesinin yanısıra işletme, uluslararası ticaret ve işletmecilik, iktisat, lojistik ve tedarik zinciri
yönetimi alanında yapmış olan adaylar başvurabilir.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Çocuk Romatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Gen düzenleyici ağlarda stokastik regresyon analizi ile çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Profesör 1 1 Hızlı olgunlaştırma üzerine çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Dr Öğr.Üyesi 5 1 Manda sütüyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR