KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kocaeli Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709334
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 03.10.2019 tarihli "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 05.11.2019
Son Başvuru Tarihi 19.11.2019
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 29.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi 06.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 13.12.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda
en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4) ALES'ten en az 70 puan almış olmak, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
5) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
6) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
7) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

MUAFİYET

1)14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, genel şartlarda yer alan 2. ve 3. maddelerdeki hükümler uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.
2) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
3) Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) 2 Adet müracaat formu,
2) Özgeçmiş,
3)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
5)Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)
6)Yüksek Lisans veya doktora öğrenci belgesi (ilanda belirtilen özel şarta göre)
7) 2 Adet fotoğraf,
8) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
10) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)
11) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
12) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA
1) Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
4) Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5) Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
6) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD/PROG. ÜNVANI DERECE ADET ALES PUAN
TÜRÜ
ÖZEL ŞART

MÜRACAAT ADRESİ

Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Klasik Türk Müziği ASD Öğr.Gör. 5 1 SÖZEL Türk Müziği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak, büyük usüller ve vurmalı çalgılar alanında bilimsel ve icra çalışmaları bulunmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ

Adalet MYO Hukuk Adalet Prog. Öğr. Gör. 5 1 EA Hukuk fakültesi lisans mezunu olmak, Avrupa ve uluslararası hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ

İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve TV Radyo ve TV Arş.Gör. 5 1 SÖZEL İletişim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans mezunu olup, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi 41380,İzmit/KOCAELİ http://if.kocaeli.edu.tr/ Tel:(0262) 303 18 02

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR