KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kocaeli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK824423
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.07.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişini dosyaları haricinde getirmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuranlar; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 6 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 6 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Doçent kadrosuna başvuranlar; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 4 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar; Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu, doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 4 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

AÇIKLAMALAR
1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
2-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.
3-Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak ve Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi’nde” belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
5-Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6-Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
7-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

Not:
-Başvuru Tarihlerinin onbeşinci günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.
-2547 sayılı Kanunun Ek.38 Maddesi uyarınca belirtilen,%20 kotası ile başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

SIRA NO
(İLAN NO)
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI/PROG
UNVANI ADET DER. AÇIKLAMA
1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Dr.Öğr.
Üyesi
1 5

Gebelik prognozu ile ilgili çalışması olmak.

2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Dr.Öğr. Üyesi 1 5

Endokrinoloji yan dal uzmanlığı ve çalışmaları olmak.

3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Dr.Öğr.
Üyesi
1 5

Kanserin demografik karakterleri ile ilgili ve kaşektik metastatik kanserli hastalarda inflamasyon ve
hormonal durumun prognoza etkisi konusunda çalışması olmak.

4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Dr.Öğr.
Üyesi
1 5

Alkol ve madde bağımlılığı üzerine çalışmaları olmak.

5 Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Halk Müziği Dr.Öğr. Üyesi 1 5

Türk Müziği alanında sanatta yeterlik yapmış olmak. Bağlama çalgısı ile icra çalışmaları yapmış olmak.

6 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 3

Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında tamamlamış olmak ve doçentliğini turizm alanında almış olmak. Son iki yıl içerisinde yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ders vermiş olmak.

7 Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 3

Otomotiv Mühendisliği ile ilgili çalışmaları olmak.

8 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 3

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak.

9 Mühendislik
Fakültesi
Harita
Mühendisliği
Uzaktan Algılama Doçent 1 3

Doçentliğini Harita Mühendisliği alanından almış olup, uzaktan algılama ile ilgili yayınlar yapmış
olmak.

10 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Dr.Öğr. Üyesi 1 5

Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

11 Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı Dr.Öğr.
Üyesi
1 5

Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

12 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 3

Muhasebe ve Finansman konusunda çalışmaları olmak.

13 İktisadi ve İdari
Bil. Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Siyasi Tarih Prof. 1 1

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanından doçentliğini almış olmak.

14 Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Yapı Bilgisi Doçent 1 3

Yapı Bilgisi alanında çalışmaları olmak.

15 Havacılık ve
Uzay Bil. Fakültesi
Uçak Elektrik- Elektronik Uçak Elektrik- Elektronik Doçent 1 2

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup, enerji sistemlerinde güç kalitesi sorunları ve transformatörler üstüne çalışmalar yapmış olmak.

16 Fen Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı Dr.Öğr.
Üyesi
1 5

Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

17 Hereke Asım Kocabıyık MYO Çevre Temizlik Hizmetleri Çevre Temizliği ve Denetimi Doçent 1 3

Çevre Temizliği ve Denetimi üzerine çalışmaları olmak.

18 Adalet MYO Hukuk Adalet Doçent 1 3

Sosyal politika alanında doçent unvanına sahip olmak, deniz iş hukuku kapsamında çalışmalar
yapmış olmak.

19 Hereke Ö.İ.U. MYO Dış Ticaret Dış Ticaret Dr.Öğr. Üyesi 1 5

Yüksek lisansını Para ve Banka konusunda, doktora çalışmasını Makro Ekonomik İstikrar ve Enflasyon hedeflemesi konularında yapmış olmak.

20 Değirmendere
Ali Özbay MYO
El Sanatları Kuyumculuk ve Takı
Tasarımı
Doçent 1 3

Doçentliğini Tasarım alanında almış olup, metal iplikler ve el sanatları konularında çalışmalar yapmış
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR