KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırklareli Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı alacak

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK735266
Şehir : Kırklareli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
13
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
18.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine (Devlet Konservatuvarı için yapılacak başvuruların Turizm Fakültesinin web sayfalarında bulunan adresine), şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

* Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
4. Yeni tarihli yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
7. ALES belgesi fotokopisi,
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın forma yapıştırılması zorunludur.)
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi 04.12.2019 / 18.12.2019
Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 23.12.2019
Sınav Giriş Tarihi 25.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 27.12.2019

İlan Sıra No Birim Bölüm ABD- Program Unvan Der. Adet Ales Puanı Yabancı Dil Puanı Özel Şartlar
20 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Araştırma Görevlisi 5 1 70 50

Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

21 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Araştırma Görevlisi 5 1 70 50

Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Geometri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

22 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 80
(Arapça)

İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık-Arapça lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

23 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 50

Mimarlık lisans ve Bina Bilgisi veya Mimari Tasarım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

24 Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Tasarımı Araştırma Görevlisi 5 1 70 50

Peyzaj Mimarlığı Lisans mezunu olmak. Peyzaj Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

25 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
5 2 70 50

Bilgisayar veya yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

26 Rektörlük - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 80

Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi lisans ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 -

Büro Yönetimi Eğitimi lisans ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İşletme lisans ve Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans yapmış olmak.

28 Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 5 1 70 50

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

29 Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Araştırma Görevlisi 4 1 70 50

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

30 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Araştırma Görevlisi 4 1 70 50

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

31 Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Rekreasyon Yönetimi Araştırma Görevlisi 5 1 70 50

Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği veya Rekreasyon Yönetimi tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR