KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK824427
Şehir : Kilis
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.07.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2020/04


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

• Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

• Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

• Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

• Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

• Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ”sini doldurmaları gerekmektedir.

• Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.

• Başvuru yapılacak adres :

* Fen-Edebiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
* Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Birim Bölümü Anabilim Dalı/ Program Unvanı Derece Adet Açıklama
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Abd Doçent 1 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Doğal bileşiklerin antikanser ve nöroprotektif aktiviteleri konularında çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Pr Doçent 1 1 Elektrodepolama yöntemi ile alaşım ince film malzemelerin üretimi, elektriksel özdirenç ve manyetik özellikler konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Abd Doçent 1 1 Siyasal iletişim, göç ve uluslararası ilişkiler konularında çalışmaları olmak.
İktisat İktisat Tarihi Abd Doçent 1 1 18. ve 19. yüzyıllarda Almanya’nın iktisadi kurumları konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Muhasebe ve Finansman Abd Doktor Öğretim Üyesi 3 1 ERP entegrasyonu, blokzincir ve kurumsal sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Abd Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Makro iktisat alanında küresel ekonomik krizler ve sektörel bazlı etkinlik ve verimlilik analizi konularında çalışmaları olmak.
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Abd Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR