KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesine 7 Öğretim Üyesi alınacak

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK688369
Şehir : Kilis
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
İlgili Yönetmelik
:
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.09.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1.Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda ‘‘Başlıca Araştırma Eseri’’ni belirtmeleri zorunludur.

2.Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.

• Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
• Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
• Müracaat edecek adayların Personel Daire Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan ‘‘AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ’ ’sini doldurmaları gerekmektedir.
• Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Birim Bölümü Anabilim Dalı / Program Unvanı Derece Adet Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 İlgili Ana Bilim Dalında Doçentlik belgesine sahip olmak.
Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Klasik Arap Şiiri konusunda çalışmaları bulunmak.
Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olup, aile konusunda çalışmaları bulunmak.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olup, çevre eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İlgili Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup,
yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Arap Dili ve Edebiyatı Doçent 3 1 Çağdaş Arap Edebiyatı konusunda çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR