KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kayseri Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK810036
Şehir : Kayseri
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.06.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur.
1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
2-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)
3-Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen
adayların başvuruları kabul edilmez)
4-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır
5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6-İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 504 38 38-45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
7- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
PROFESÖRLER İÇİN
-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon
tarafından kabulü zorunludur.
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını
kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN
-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına /Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir
Not:
-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
-Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İLAN NO BİRİMİ BÖL/ABD/ ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
1001 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mühendislik Temel Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Kimya Alanında Almış Olmak. Polimer Kimyası Alanında
Çalışmaları Olmak.
1002 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mühendislik Temel Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Fizik Alanında Almış Olmak. Nano Metal Oksit Malzemeler Alanında
Çalışmaları Olmak.
1003 Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini Mikro İktisat Alanında Almış Olmak. Sağlık Ekonomisi Alanında
Çalışmaları Olmak.
1004 Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Alanında Almış Olmak.Deneysel Penisilin Epilepsi Modeli Alanında
Çalışmaları Olmak.
1005 Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Doçent 1 1 Doçentliğini Hayvan Besleme Alanında Almış Olmak. Organik Hayvancılık Alanında
Çalışmaları Olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR