KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK824424
Şehir : Kastamonu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.07.2020
Başvuru Süresi
:
Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi (1)’nin alakalı hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. İlana müracaatlar ilanın Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
Müracaatta istenen evrak:
* Müracaat dilekçesi (2), nüfus cüzdan fotokopisi, iki (2) adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖKSİS formatında), sağlık beyan formu (2) ,erkek adaylar için askerlik evrakı, adli sicil kaydı, doçentlik ve doktora evrakı, hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlar için), Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (2) ve yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan bir (1) adet dosya, Profesör kadroları için altı (6) adet CD/Flashdisk, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için dört (4) adet CD/Flashdisk. (E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilecektir.)
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
* Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler.
* Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.
* Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Süreçle ilgili yardım ve destek için: pdb@kastamonu.edu.tr
Personel Daire Başkanlığı: 0 366 280 15 85
(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.
(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin edilebilir.

İLAN
NO
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM
DALI
UNVAN KADRO
ADEDİ
DERECE ÖZEL ŞART
2020-Ü3-1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1

Sitopatoloji alanında en az on yıl tecrübe sahibi olmak.

2020-Ü3-2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 3

Dilate kardiyomiyopati hastalarında videodensitometrik doku analizi ile fonksiyonel kapasite arasındaki ilişki üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor
Öğretim Üyesi
1 3

Hipertansif hastalarda yeni başlangıçlı Atriyal Fibrilasyon ve D vitamini eksikliği arasındaki ilişki üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Sezaryen operasyonlarında kombine spinal-epidural yöntemi ile spinal öncesi ve spinal sonrası epidural volume genişletmenin hemodinamik etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Septik şok hastalarında sıvı yönetiminde fonksiyonel hemodinamik monitorizasyon kullanımının tedaviye etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim
Üyesi
1 3

Artroskopik omuz cerrahisinde ultrason eşliğinde yapılan interskalen bloğa ek olarak uygulanan preemptif analjezi ve serratus plan bloğu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak, PRP ve fibrin glue ile intraabdominal operasyonlardaki adezyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde geç preterm bebeklerin maternal risk faktörlerine bağlı morbiditelerinin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim
Üyesi
1 3

İntihar girişimi yapan ergenlerde uyku sorunları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020-Ü3-10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Alopesi areata, telogen effluvium ve sağlık kontrollerde tiyol-disülfit dengesinin araştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR