KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karabük Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alıyor

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK700187
Şehir : Karabük
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
28.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2- ALES'ten En Az 70 Puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
3- Adayların Transkriptlerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır

C-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (www.karabuk.edu.tr adresinde duyurular kısmından temin edilecektir)
2- Özgeçmiş
3- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
6- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek şartı var ise (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)
7- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
9- Adli sicil kaydı.
10- Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)

D- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Atanmaya hak kazanan adaylardan il defa ya da yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.
7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

E- MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlan No

Görev Yeri

Unvan

Adet

Yabancı Dil Puanı

Ales

Ales Türü

Koşullar

Fakülte /MYO/YO (İletişim) Bölüm Anabilim Dalı/ Program
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi (http://sbf.karabuk.edu.tr) Ebelik Ebelik ABD Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 2 50 70 Sayısal

Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Ebelik veya Hemşirelik Alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.

2 İlahiyat Fakültesi (http://ilahiyat.karabuk.edu.tr) İslam Tarihi ve Sanatları Siyeri Neb-i ve İslam Tarihi ABD Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 50 70 Sözel

İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu olmak ve aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 1.'inci (Birinci) dereceli kadroya atanabilme şartlarına haiz olmak.

3 İlahiyat Fakültesi (http://ilahiyat.karabuk.edu.tr) İslam Tarihi ve Sanatları Osmanlı Türkçesi ve İslam Türk Edebiyatı ABD Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 50 70 Sözel

İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu olmak ve aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 1.'inci (Birinci) dereceli kadroya atanabilme şartlarına haiz olmak.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değ.
Açıklanma Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi Giriş Sınav Saati ve Yeri

Nihai Değerlendirme Açıklanma Yeri ve Tarihi

14.10.2019 28.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Giriş Sınav Saati 10:00 Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde

07.11.2019
www.karabuk.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR