KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kafkas Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alıyor

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK699522
Şehir : Kars
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
59
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik
durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım(CD/DVD/USB)elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM ÜNVANI ADEDİ DER AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Dermatoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rahabilitasyon Profesör 2 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Nöroloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Profesör 1 1 Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Heterodoks İktisat ve Post Keynesyen İktisat alanlarında çalışmalar yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Profesör 1 1 Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Türkçe Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Türkçe Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Profesör 1 1 Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünde en az 5 yıl görev yapmış olmak ve lazer konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Dermatoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak, diyabet üzerine çalışmış olmak
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Doçent 1 1 Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçentlik unvanını almış olmak ve Bilişsel Koçluk, Düşünme Eğitimi, Öğretim Tasarımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Biyoloji Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak, Ekolojik farkındalık ve evrim konusuna yönelik çalışmalar yapmış olmak
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkçe Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve yabancılara Türkçe eğitimine yönelik çalışmaları olmak
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim yönetimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve doktorasını eleştirel kuram üzerine yapmış olmak
Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Doçent 1 1 Müzikoloji alanında doçentliğini almış olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 2 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 5 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 1 2 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 2 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Tıp Fakültesi Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Müzik Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak, Bağlama eğitiminde kullanılan notasyonların deşifresi üzerine çalışmaları bulunmak
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Türkçe eğitiminde artırılmış gerçeklik çalışmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Sosyal Hizmet anabilim dalında doktorasını yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, dorislessing üzerine çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Klasik Arap şiirinde emevi dönemine kadar hiciv üzerine çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Matrisler ile indirgemeli (recurrence) diziler arasındaki ilişkileri çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Tefsir Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Yakup el-kemahi’ninnuru’l-ef’ide adlı eserinin tenkitli neşri- beydav’nin amme cüz’ü haşiyesi konusunda doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye’de dini azınlıklar konusunda çalışmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tiyatro Anasanat dalı Tiyatro Yönetmeliği alanında doktora yapmış olmak, Tiyatro alanında çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 El sanatları anasanat dalında sanatta yeterliliğini yapmış olmak, Halı-Kilim- Kumaş tasarımı alanında deneyimli olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Kontrüksiyon ve İmalat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Biyomekanik Kranio - fasiyal sonlu elemanlar model geliştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR